Sítě a struktury vzdělávání v EU

Informace o organizaci vnitrostátního vzdělávání právníků. Vzdělávací režimy v zemích EU zajišťují kvalitu a rozsah odborné přípravy.

Vzdělávací sítě a struktury na evropské úrovni

Profesní organizace zajišťující aktivity v oblasti odborné přípravy na evropské úrovni

Soudní sítě na úrovni EU spolupracující s EJTN v oblasti evropského justičního vzdělávání

Vzdělávací sítě a struktury na evropské úrovni

V závislosti na profesních a osobních potřebách se mohou odborníci v oblasti práva obrátit na některou ze struktur, které jsou zde stručně představeny. Velký počet kurzů nabízejí rovněž univerzity a soukromé vzdělávací instituce.

Pro soudce a státní zástupce

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN)

Síť EJTN, která byla založena v roce 2000, vypracovává standardy odborné přípravy a učební osnovy, koordinuje výměny a programy v rámci justičního vzdělávání a podporuje spolupráci mezi vnitrostátními vzdělávacími strukturami pro soudce a státní zástupce. Generální sekretariát EJTN má své sídlo v Bruselu v Belgii. Souhrn činností EJTN naleznete zde.

Pro všechny odborníky v oblasti práva

Akademie evropského práva (ERA)

ERA organizuje konference, semináře, odborné vzdělávací kurzy a politické debaty o různých oblastech práva EU, které jsou určeny všem odborníkům v oblasti práva. ERA se nachází v Trevíru v Německu. Souhrn jejích činností naleznete zde.

Evropský institut veřejné správy – Evropské centrum pro soudce a právníky (EIPA)

Vzdělávání v oblasti práva Evropské unie je jednou z oblastí činností EIPA . Vzdělávání je šité na míru pro soudce, odborníky v oblasti práva, úředníky EU a úředníky státních správ a právníky ze soukromého sektoru. EIPA má svá centra v Maastrichtu v Nizozemsku, Lucemburku, Barceloně ve Španělsku a Varšavě v Polsku. Souhrn jejích činností naleznete zde .

Profesní organizace zajišťující aktivity v oblasti odborné přípravy na evropské úrovni

Následující organizace zastupující odborníky v oblasti práva na evropské úrovni provádějí některé aktivity v oblasti odborné přípravy ad hoc.

Právníci, obhájci, advokáti

Rada advokátních komor a sdružení právníků Evropy – CCBE

Notáři

Rada notářství Evropské unie – CNUE

Soudní exekutoři

Mezinárodní unie soudních exekutorů – UIHJ

Soudní sítě na úrovni EU spolupracující s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN) v oblasti evropského justičního vzdělávání

EJTN sdružuje všechny vnitrostátní instituce justičního vzdělávání členských států EU a jako taková je nejvhodnějším subjektem, který bude koordinovat a dále rozvíjet justiční vzdělávání. Spolupracuje s ostatními soudními sítěmi na úrovni EU, jejichž příslušné cíle a vzdělávací zájmy jsou uvedeny v těchto informačních přehledech:

Zprávu o projektu pro období 2013–2014 na podporu spolupráce mezi EJTN a výše uvedenými sítěmi najdete zde.

Poslední aktualizace: 12/02/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.