Europæiske uddannelsesnetværk og -strukturer

I takt med udviklingen i europæisk lovgivning og den større mobilitet for Europas borgere er der i de sidste ti år opstået et tydeligt behov for efter- og videreuddannelse af jurister på europæisk plan. Denne uddannelse udbydes af flere europæiske strukturer, der er oprettet med støtte fra medlemsstaterne, og en række faglige organisationer, ofte støttet med EU-midler.

Uddannelsesnetværk og -strukturer på europæisk plan

Faglige organisationer, der tilrettelægger uddannelsesaktiviteter på europæisk plan

Retlige netværk på EU-plan, der samarbejder med EJTN om europæisk uddannelse af dommere og anklagere

Uddannelsesnetværk og -strukturer på europæisk plan

Afhængigt af deres profession og særlige behov kan jurister ansøge hos en af nedenstående strukturer, som kort præsenteres her. Universiteter og private uddannelsesudbydere tilbyder også mange kurser.

For dommere og anklagere

Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)

EJTN, der blev grundlagt i 2000, udvikler uddannelsesstandarder og uddannelsesprogrammer, koordinerer udveksling af jurister i uddannelsesøjemed og etablerer samarbejde mellem nationale uddannelsesstrukturer for dommere og anklagere. EJTN's generalsekretariat ligger i Bruxelles (Belgien). Der findes et sammendrag af EJTN's aktiviteter her.

For alle typer jurister

Det Europæiske Retsakademi (ERA)

ERA arrangerer konferencer, seminarer, faglige uddannelseskurser og politiske debatter for alle typer advokater og jurister inden for forskellige områder af EU-lovgivningen. ERA ligger i Trier (Tyskland). Der findes et sammendrag af ERA's aktiviteter her.

Det Europæiske Institut for Offentlig Administration – European Centre for Judges and Lawyers (EIPA)

Undervisning i EU-lovgivning er et af EIPA's aktivitetsområder. Undervisningen er målrettet dommere, jurister, embedsmænd fra EU og medlemsstaterne samt advokater fra den private sektor. EIPA har centre i Maastricht (Nederlandene), Luxembourg, Barcelona (Spanien) og Warszawa (Polen). Der findes et sammendrag af ERA's aktiviteter her.

Faglige organisationer, der gennemfører uddannelsesaktiviteter på europæisk plan

Følgende organisationer, som repræsenterer jurister på europæisk plan, gennemfører uddannelsesaktiviteter på ad hoc-basis.

Advokater

The Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE

Notarer

The Council of the Notariats of the European Union – CNUE

Fogeder

The International Union of Judicial Officers – UIHJ

Retlige netværk på EU-plan, der samarbejder med EJTN om europæisk uddannelse af dommere og anklagere

EJTN er samlingspunkt for alle nationale organer, der tilbyder uddannelse af dommere og anklagere i EU-medlemsstaterne og er derfor det organ, der er bedst egnet til at koordinere og videreudvikle uddannelsen af dommere og anklagere. EJTN samarbejder med andre retlige netværk på EU-plan, hvis mål og uddannelsesmæssige interesser er beskrevet på følgende faktablade:

Rapporten om 2013-2014-projektet til fremme af samarbejdet mellem EJTN og ovennævnte netværk findes her.

Sidste opdatering: 12/02/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.