Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Europæiske uddannelsesnetværk og -strukturer

Det Europæiske Retsakademi (ERA) har til formål at fremme forståelse og god praksis for EU-ret ved at tilbyde retlige aktører fra hele Europa efteruddannelse og et forum for diskussion og udveksling.

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Målgrupper

ERA arbejder med alle retlige aktører:

 • dommere
 • anklagere
 • privatpraktiserende advokater
 • notarer
 • interne juridiske konsulenter og privatansatte jurister
 • personale hos retshåndhævende myndigheder
 • jurister i den offentlige forvaltning.

Typer af udviklede uddannelsesaktiviteter

Som Europa-Kommissionen forklarer i sin meddelelse om uddannelse af retsvæsenets aktører fra september 2011, har ERA "omfattende erfaring med at arrangere seminarer i EU-ret for multikulturelle målgrupper". Det tilbyder konferencer og kurser på forskellige niveauer på sit center i Trier (tæt på EU's juridiske hovedstad i Luxembourg), i Bruxelles og andre steder i Europa:

 • årlige konferencer og fora med henblik på at gennemgå og debattere den seneste udvikling
 • seminarer med fokus på en bestemt udvikling, som retlige aktører behandler mere indgående
 • grundlæggende efteruddannelseskurser som indledning til et bestemt EU-retligt område
 • orienteringer i Bruxelles for at analysere udviklingen i et bestemt EU-retligt emne
 • kurser i juridisk sprog.

ERA tilbyder også:

 • e-læringskurser og -ressourcer
 • e-oplæg fra topeksperter i EU-ret
 • en lovtidende, der udkommer hvert kvartal, under navnet ERA Forum.

ERA's uddannelsesprogrammer dækker hele EU-retten:

 • europæisk offentlig ret, f.eks. institutionel lovgivning, grundlæggende rettigheder, asyl og indvandring, miljøret og beskatning
 • europæisk privatret, f.eks. forbrugerbeskyttelse, arbejds- og socialret, international privatret, civilretligt samarbejde
 • europæisk erhvervsret, f.eks. konkurrenceret, offentlige indkøb, intellektuel ejendomsret, selskabsret, finansielle tjenesteydelser
 • europæisk strafferet, f.eks. strafferetligt samarbejde, politisamarbejde.

Aktiviteter i 2015

I 2015 afholdt ERA 157 uddannelsesarrangementer med deltagelse af 6 903 retlige aktører fra 54 lande. ERA tilbød også 7 e-læringskurser om ca. 60 e-oplæg.

Deltagernes faglige baggrund var:

 • dommere: 27%
 • anklagere: 5%
 • privatpraktiserende advokater: 24%
 • interne juridiske konsulenter: 5%
 • personale hos retshåndhævende myndigheder: 1%
 • EU-embedsmænd: 7%
 • ministerielle embedsmænd: 6%
 • øvrige embedsmænd: 9%
 • forskere: 5%
 • repræsentanter for fonde og ngo'er: 4%
 • andre: 6%.

Internationale partnerskaber/aftaler

ERA blev som stiftende medlem af Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN) genvalgt til EJTN's styringskomité i 2013 for perioden 2014-2017. For samme periode blev ERA valgt til indkalder til Netværkets programarbejdsgruppes møder og til medlem af dets teknologiarbejdsgruppe. ERA har tætte forbindelser til de enkelte nationale uddannelsesinstitutioner for dommere og anklagere og har rammeaftaler med flere af dem om fælles afholdelse af efteruddannelsesaktiviteter for dommere og anklagere.

ERA samarbejder også jævnligt på projektbasis med Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE), Sammenslutningen af Notarer i Den Europæiske Union (CNUE), Den europæiske sammenslutning af virksomhedsjurister (ECLA) samt andre juristorganisationer på europæisk og nationalt plan.

Som almennyttig fond er ERA medlem af European Foundation Centre.

Historie

ERA blev oprettet i 1992 på initiativ af Europa-Parlamentet. De stiftende protektorer var Storhertugdømmet Luxembourg, den tyske delstat Rheinland-Pfalz, byen Trier og Friends of ERA Association. I de efterfølgende år har bl.a. 25 af de 27 EU-medlemsstater tilsluttet sig fonden.

Kontaktoplysninger

Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee D-54295 Trier – Tyskland
Tlf. +49 651 93737-0
Kontoret i Bruxelles
Avenue d'Auderghem 36 - B-1040 Bruxelles – Belgien

E-mail: info@era.int

Antal ansatte: 74

Juridisk status: ERA er en almennyttig offentlig fond.

Relevant link

ERA's websted

Sidste opdatering: 12/02/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.