Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Ευρωπαϊκά δίκτυα και δομές κατάρτισης

Η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA) έχει ως στόχο την προώθηση της κατανόησης και των βέλτιστων πρακτικών του δικαίου της ΕΕ, παρέχοντας κατάρτιση και ένα πλαίσιο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων στους επαγγελματίες του νομικού κλάδου σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ομάδες-στόχοι

Η ERA συνεργάζεται με όλους τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου:

 • Δικαστές
 • Εισαγγελείς
 • Δικηγόρους που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Συμβολαιογράφους
 • Νομικούς συμβούλους και δικηγόρους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις
 • Κρατικούς λειτουργούς επιβολής του νόμου
 • Δικηγόρους που υπηρετούν στη δημόσια διοίκηση

Είδη δραστηριοτήτων κατάρτισης που αναπτύσσει η ERA

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση δικαστικών, η οποία δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011, η ERA διαθέτει εκτεταμένη πείρα στην επιτυχή διοργάνωση σεμιναρίων ενωσιακού δικαίου για συμμετέχοντες με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. Η ERA διοργανώνει συνέδρια και μαθήματα διαφόρων επιπέδων στο κέντρο που διαθέτει στο Trier (κοντά στο Λουξεμβούργο, που αποτελεί τη δικαιοδοτική πρωτεύουσα της ΕΕ), στις Βρυξέλλες και ανά την Ευρώπη:

 • Ετήσια συνέδρια και φόρουμ με σκοπό την ανασκόπηση και συζήτηση των πλέον πρόσφατων εξελίξεων
 • Σεμινάρια που εστιάζονται σε μια συγκεκριμένη εξέλιξη προς διεξοδική μελέτη από τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα
 • Μαθήματα βασικής κατάρτισης ως εισαγωγή σε έναν ειδικό τομέα του δικαίου της ΕΕ
 • Ενημερωτικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες για την ανάλυση επίκαιρων εξελίξεων στο δίκαιο της ΕΕ
 • Μαθήματα νομικής ορολογίας

Η ERA παρέχει επίσης:

 • Μαθήματα και πόρους ηλεκτρονικής μάθησης
 • Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις από κορυφαίους ειδικούς του δικαίου της ΕΕ
 • Έκδοση τριμηνιαίου νομικού περιοδικού, που τιτλοφορείται «ERA Forum»

Τα προγράμματα κατάρτισης της ERA καλύπτουν όλο το φάσμα του δικαίου της ΕΕ:

 • Ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο, π.χ. δίκαιο σχετικό με τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων, θεμελιώδη δικαιώματα, άσυλο και μετανάστευση, περιβαλλοντική νομοθεσία, φορολογία
 • Ευρωπαϊκό ιδιωτικό δίκαιο, π.χ. προστασία του καταναλωτή, εργατική και κοινωνική νομοθεσία, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
 • Ευρωπαϊκό δίκαιο επιχειρήσεων, π.χ. δίκαιο ανταγωνισμού, δημόσιες συμβάσεις, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, δίκαιο εταιρειών, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 • Ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο, π.χ. δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, αστυνομική συνεργασία

Δραστηριότητες 2015

Το 2015, η ERA οργάνωσε 157 εκδηλώσεις κατάρτισης, στις οποίες συμμετείχαν 6903 επαγγελματίες του νομικού κλάδου από 54 χώρες. Προσέφερε επίσης 7 μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης και περίπου 60 ηλεκτρονικές παρουσιάσεις.

Το επαγγελματικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων είχε ως εξής:

 • Δικαστές: 27%
 • Εισαγγελείς: 5%
 • Δικηγόροι που ασκούν δικηγορία ως ελεύθεροι επαγγελματίες: 24%
 • Νομικοί σύμβουλοι: 5%
 • Κρατικοί λειτουργοί επιβολής του νόμου: 1%
 • Υπάλληλοι της ΕΕ: 7%
 • Αξιωματούχοι υπουργείων: 6%
 • Άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι: 9%
 • Πανεπιστημιακοί: 5%
 • Εκπρόσωποι ιδρυμάτων/ΜΚΟ: 4%
 • Λοιποί: 6%

Διεθνείς συνεργασίες/συμφωνίες

Η ERA είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ) και, το 2013, επανεξελέγη στην διοικούσα επιτροπή του ΕΔΚΔ για την περίοδο 2014-2017. Για την ίδια περίοδο, η ERA εξελέγη ως υπεύθυνη για τη σύγκληση της ομάδας εργασίας για τα προγράμματα και μέλος της ομάδας εργασίας για τις τεχνολογίες. Εξάλλου, έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με επιμέρους εθνικούς φορείς κατάρτισης δικαστικών, με αρκετούς εκ των οποίων έχει συνάψει συμφωνίες-πλαίσιο για την από κοινού διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης για δικαστές και εισαγγελείς.

Η ERA συνεργάζεται επίσης τακτικά στη βάση επιμέρους σχεδίων με το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE), το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE), την Ευρωπαϊκή Ένωση Νομικών Συμβούλων Επιχειρήσεων (ECLA), καθώς και με άλλες οργανώσεις δικηγόρων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Ως κοινωφελές ίδρυμα, η ERA είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ιδρυμάτων.

Ιστορικό

Η ERA ιδρύθηκε το 1992 με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά την ίδρυσή της, η ERA τελούσε υπό την αιγίδα του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του ομόσπονδου γερμανικού κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου, του Δήμου του Trier και του συλλόγου «Φίλοι της ERA». Στα έτη που ακολούθησαν, στο ίδρυμα προσχώρησαν, μεταξύ άλλων, 25 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ERA)
Metzer Allee D-54295 Trier - Γερμανία
Τηλ.: +49 651 93737 -0
Γραφείο στις Βρυξέλλες:
Avenue d'Auderghem 36 - B-1040 Brussels - Βέλγιο

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@era.int

Αριθμός προσωπικού: 74

Νομικό καθεστώς: Η ERA είναι δημόσιο ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος της ERA

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/02/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.