EU:n koulutusverkostot ja -rakenteet

EU:n lainsäädännön kehittymisen ja eurooppalaisten liikkuvuuden lisääntymisen myötä viime vuosikymmenen aikana nousi esiin tarve järjestää oikeusalan ammattilaisille EU-tason täydennyskoulutusta. Tällaista koulutusta tarjoavat monet jäsenvaltioiden tuella perustetut koulutusrakenteet sekä eräät ammattialajärjestöt. Koulutukseen saadaan monesti myös EU-rahoitusta.

EU-tason koulutusverkostot ja -rakenteet

EU-tason koulutusta järjestävät ammattialajärjestöt

EU-tason oikeusalan koulutusverkot, jotka tekevät EJTN:n kanssa oikeusalan koulutusyhteistyötä

EU-tason koulutusverkostot ja -rakenteet

Jäljempänä esitellään lyhyesti muutamia koulutusmahdollisuuksia, joita oikeusalan ammattilaiset voivat hyödyntää ammatillisista erityistarpeistaan riippuen. Myös yliopistot ja yksityiset koulutuksen tarjoajat järjestävät erilaisia kursseja.

Tuomareille ja syyttäjille

Euroopan juridinen koulutusverkosto (European Judicial Training Network, EJTN)

Vuonna 2000 perustettu Euroopan juridinen koulutusverkosto EJTN kehittää opintovaatimuksia ja opetussuunnitelmia, koordinoi oikeusalan opintovaihtoa ja koulutusohjelmia sekä edistää yhteistyötä EU:n kansallisten tuomari- ja syyttäjäkoulutusohjelmien välillä. EJTN:n pääsihteerin toimipaikka on Brysselissä, Belgiassa. Lisätietoa verkoston toiminnasta on täällä.

Kaikille oikeusalan ammattilaisille

Eurooppaoikeuden akatemia (ERA)

Trierissä, Saksassa, sijaitseva Eurooppaoikeuden akatemia ERA järjestää kaikille oikeusalan ammattilaisille tarkoitettuja konferensseja, seminaareja, kursseja ja keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään EU-oikeuden eri aloja. Lisätietoa sen toiminnasta on täällä.

Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti – Tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalainen keskus (EIPA)

Eurooppaoikeus on yksi EIPAn monista toimialoista. Sen kohderyhmänä ovat tuomarit, EU:n ja jäsenvaltioiden virkamiehet sekä yksityisellä sektorilla työskentelevät lakimiehet. EIPA:n toimipaikat sijaitsevat Maastrichtissa (Alankomaissa), Luxemburgissa, Barcelonassa (Espanjassa) ja Varsovassa (Puolassa). Lisätietoa sen toiminnasta on täällä.

EU-tason koulutusta järjestävät ammattialajärjestöt

Oikeusalan ammattilaisten eurooppalaiset järjestöt järjestävät silloin tällöin koulutusta erityisaiheista.

Lakimiehet

Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvosto: The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)

Notaarit

Euroopan unionin notaarien liitto: The Council of the Notariats of the European Union (CNUE)

Oikeusviranomaiset

Kansainvälinen haastemiesten liitto: The International Union of Judicial Officers (UIHJ)

EU-tason oikeusalan koulutusverkot, jotka tekevät EJTN:n kanssa oikeusalan koulutusyhteistyötä

EJTN:ssä ovat mukana kaikki EU:n jäsenvaltioiden kansalliset oikeusalan koulutuslaitokset, joten sillä on parhaat edellytykset koordinoida ja kehittää oikeusalan koulutusta. Se tekee yhteistyötä muiden EU-tason oikeudellisten verkostojen kanssa, joiden tavoitteita ja koulutukseen liittyviä intressejä esitellään seuraavilla tietosivuilla:

 • Euroopan tuomarineuvostojen verkosto: The European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ PDF (166 Kb) en)
 • Euroopan unionin korkeimpien oikeuksien presidenttien verkosto PDF (146 KB) en (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union)
 • Euroopan unionin korkeimpien hallinto-oikeuksien yhdistys: The Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union ACA-Europe PDF (168 Kb) en
 • Euroopan oikeudellinen verkosto (EOV PDF (159 Kb) en)
 • Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus) (EOV -siviili- ja kauppaoikeus PDF (149 Kb) en)
 • Euroopan hallintotuomareiden yhdistys: The Association of European Administrative Judges (AEAJ PDF (152 Kb) en)
 • Euroopan kilpailuoikeuden tuomarien yhdistys: The Association of European Competition Law Judges (AECLJ PDF (151 Kb) en)
 • Tuomarien eurooppalainen sovittelujärjestö: The European Association of Judges for Mediation (GEMME PDF (148 Kb) en)
 • Euroopan työoikeuden tuomarien yhdistys: The European Association of Labour Court Judges (EALCJ PDF (154 Kb) en)
 • Pakolaisoikeuden tuomarien kansainvälinen yhdistys: The International Association of Refugee Law Judges (IARLJ PDF (156 Kb) en)
 • Euroopan unionin ympäristötuomareiden foorumi: The European Union Forum of Judges for the Environment (EUFJE PDF (153 Kb) en)
 • Ympäristöoikeuteen erikoistuneiden syyttäjien eurooppalainen verkosto: The European Network of Prosecutors for the Environment (ENPE PDF (148 Kb) en)

Raportti vuosina 2013–2014 toteutetusta hankkeesta, jonka tavoitteena oli edistää yhteistyötä EJTN:n ja edellä mainittujen verkostojen välillä, on saatavana täällä.

Päivitetty viimeksi: 13/02/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.