Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU:n koulutusverkostot ja -rakenteet

Eurooppaoikeuden akatemian (Academy of European Law, ERA) tavoitteena on edistää EU:n oikeuden ja parhaiden käytänteiden tuntemusta tarjoamalla eri puolilta Eurooppaa tuleville oikeusalan toimijoille koulutusta ja foorumi keskustelua ja kokemustenvaihtoa varten.

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Kohderyhmät

ERAn kohderyhmiä ovat kaikki oikeusalan toimijat:

 • tuomarit
 • syyttäjät
 • yksityisinä ammatinharjoittajina toimivat lakimiehet
 • notaarit
 • yritysten oikeudelliset neuvonantajat ja lakimiehet
 • lainvalvontaviranomaiset
 • julkishallinnon palveluksessa toimivat lakimiehet.

Koulutustarjonta

Euroopan komissio toteaa syyskuussa 2011 antamassaan oikeusalan koulutusta koskevassa tiedonannossa, että ERAlla ”on paljon kokemusta unionin lainsäädäntöä koskevien seminaarien järjestämisestä monikulttuurisille osallistujaryhmille”. ERA järjestää sekä koulutuskeskuksessaan Trierissä (lähellä EU:n tuomioistuimen sijaintipaikkaa Luxemburgia) että Brysselissä ja muualla Euroopassa eritasoisia konferensseja ja kursseja:

 • vuotuisia konferensseja ja foorumeja, joissa tarkastellaan oikeusalan kehitystä ja keskustellaan siitä
 • seminaareja, joissa tietyn alan ammattilaiset käsittelevät yksityiskohtaisesti alansa kehitystä
 • peruskursseja, joissa perehdytään EU:n oikeuden eri aloihin
 • Brysselissä järjestettäviä tapaamisia, joissa analysoidaan EU:n oikeuden ajankohtaisia kysymyksiä
 • oikeuskielen kursseja.

ERA tarjoaa myös

 • verkkokursseja ja verkko-oppimateriaaleja
 • EU:n oikeuden huippuasiantuntijoiden pitämiä verkkoluentoja
 • neljännesvuosittain ilmestyvän oikeudellisen aikakauslehden nimeltä ERA Forum.

ERAn koulutusohjelmat kattavat EU:n koko lainsäädännön:

 • EU:n julkisoikeus, esim. toimielimiä koskeva lainsäädäntö, perusoikeudet, turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita koskeva lainsäädäntö, ympäristö- ja verolainsäädäntö
 • EU:n yksityisoikeus, esim. kuluttajansuoja, työ- ja sosiaalilainsäädäntö, kansainvälinen yksityisoikeus, oikeudellinen yhteistyö siviilioikeuden alalla
 • EU:n yritysoikeus, esim. kilpailuoikeus, julkiset hankinnat, teollis- ja tekijänoikeudet, yhtiöoikeus, rahoituspalvelut
 • EU:n rikosoikeus, esim. oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa ja poliisiyhteistyö.

Toiminta vuonna 2015

Vuonna 2015 ERA järjesti 157 koulutustilaisuutta, joihin osallistui 6 903 oikeusalan toimijaa 54 maasta. Lisäksi se järjesti 7 verkkokurssia ja noin 60 verkkoluentoa.

Osanottajien ammatillinen tausta:

 • tuomarit: 27%
 • syyttäjät: 5%
 • yksityisinä ammatinharjoittajina toimivat lakimiehet: 24%
 • yritysten lakimiehet: 5%
 • lainvalvontaviranomaiset: 1%
 • EU:n virkamiehet: 7%
 • jäsenvaltioiden ministeriöiden virkamiehet: 6%
 • muut virkamiehet: 9%
 • yliopistomaailman edustajat: 5%
 • säätiöiden/kansalaisjärjestöjen edustajat: 4%
 • muut: 6%.

Kansainväliset kumppanit / sopimukset

ERA on Euroopan juridisen koulutusverkoston (EJTN) perustajajäsen. Vuonna 2013 se valittiin jatkamaan verkoston ohjauskomiteassa myös kaudella 2014–2017. Lisäksi se valittiin samalle kaudelle kokoonkutsujaksi koulutusohjelmia käsittelevään verkoston työryhmään ja jäseneksi teknologiatyöryhmään. ERAlla on tiiviit siteet myös yksittäisiin kansallisiin oikeusalan koulutuslaitoksiin, ja se on tehnyt monien kanssa puitesopimuksia yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämisestä tuomareille ja syyttäjille.

ERA tekee säännöllisesti hankekohtaista yhteistyötä Euroopan lakimiesyhdistysten liiton (Council of the Bars and Law Societies of Europe, CCBE), Euroopan unionin notariaattiliiton (Council of the Notariats of the European Union, CNUE), Euroopan yrityslakimiesten yhdistyksen (European Company Lawyers Association, ECLA) sekä muiden jäsenvaltioissa tai Euroopan tasolla toimivien lakimiesyhdistysten kanssa.

Yleishyödyllisenä säätiönä ERA on eurooppalaisia säätiöitä edustavan järjestön (European Foundation Centre) jäsen.

Historia

ERA perustettiin vuonna 1992 Euroopan parlamentin aloitteesta. Perustamisen suojelijoina toimivat Luxemburgin suurherttuakunta, Rheinland-Pfalzin osavaltio, Trierin kaupunki ja Friends of ERA -yhdistys. Sittemmin EU:n 27 jäsenvaltiosta 25 on liittynyt ERAan.

Yhteystiedot

Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee, D-54295, Trier, Germany
Puhelin: +49 651 93737-0
Brussels Office
Avenue d'Auderghem 36, B-1040 Brussels, Belgium

Sähköposti: info@era.int

Henkilöstön määrä: 74

Oikeudellinen muoto: ERA on voittoa tavoittelematon julkinen säätiö.

Linkki

ERAn verkkosivut

Päivitetty viimeksi: 13/02/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.