Europske mreže i strukture izobrazbe

Zbog promjena europskog zakonodavstva i povećane mobilnosti europskih građana tijekom zadnjeg desetljeća iskristalizirala se potreba za trajnom izobrazbom pravosudnog osoblja na europskoj razini. Tu izobrazbu pruža nekoliko europskih tijela osnovanih uz potporu država članica te određeni broj strukovnih organizacija koje su često financirane sredstvima EU-a.

Mreže i tijela za izobrazbu na europskoj razini

Strukovne organizacije koje pružaju programe izobrazbe na europskoj razini

Pravosudne mreže na razini EU-a koje surađuju s EJTN-om u pogledu europske pravosudne izobrazbe

Mreže i tijela za izobrazbu na europskoj razini

Ovisno o njihovu zanimanju i posebnim potrebama, pravosudni djelatnici mogu se prijaviti nekom od tijela koja su ukratko opisana u nastavku. Osim toga, postoje i mnogi tečajevi koji se održavaju na sveučilištima te u privatnim obrazovnim ustanovama.

Za suce i tužitelje

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)

EJTN, osnovan 2000., razvija obrazovne standarde i nastavne programe, koordinira razmjene i programe u području pravosudne izobrazbe te potiče suradnju među nacionalnim obrazovnim tijelima za suce i tužitelje. Tajništvo EJTN-a ima sjedište u Bruxellesu. Sažetak aktivnosti EJTN-a možete pronaći ovdje.

Za sve pravosudne djelatnike

Akademija europskog prava (ERA)

ERA organizira konferencije, seminare, stručnu izobrazbu i političke rasprave o različitim područjima prava EU-a, namijenjene svim pravosudnim djelatnicima. ERA ima sjedište u Trieru (Njemačka). Sažetak njegovih aktivnosti možete pronaći ovdje.

Europski institut za javnu upravu – Europski centar za suce i odvjetnike (EIPA)

Izobrazba u području prava Europske unije jedna je od aktivnosti EIPA-e. Programi izobrazbe namijenjeni su sucima, pravosudnim djelatnicima, dužnosnicima država članica i EU-a te odvjetnicima iz privatnog sektora. EIPA ima centre u Maastrichtu (Nizozemska), Luxembourgu, Barceloni (Španjolska) i Varšavi (Poljska). Sažetak njegovih aktivnosti možete pronaći ovdje .

Strukovne organizacije koje pružaju programe izobrazbe na europskoj razini

Sljedeće organizacije koje predstavljaju pravosudne djelatnike na europskoj razini organiziraju ad hoc programe izobrazbe.

Pravnici i odvjetnici

Vijeće odvjetničkih komora Europe - CCBE

Javni bilježnici

Vijeće javnih bilježnika Europske unije - CNUE

Sudski službenici

Međunarodni sindikat sudskih službenika - UIHJ

Pravosudne mreže na razini EU-a koje surađuju s EJTN-om u pogledu europske pravosudne izobrazbe

EJTN okuplja sva nacionalna tijela za pravosudnu izobrazbu u državama članicama EU-a i stoga ima najviše mogućnosti za koordiniranje i daljnje razvijanje pravosudne izobrazbe. Surađuje s drugim pravosudnim mrežama na razini EU-a čiji su ciljevi i interesi u vezi sa izobrazbom prikazani u sljedećim informativnim člancima:

Izvješće o projektu namijenjenom poticanju suradnje između EJTN-a i navedenih mreža možete pronaći ovdje.

Posljednji put ažurirano: 12/02/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.