Europske mreže i strukture izobrazbe

Europski centar za suce i odvjetnike specijalizirani je ogranak Europskog instituta za javnu upravu (EIPA. Sjedište mu je u Luxembourgu, a bavi se izobrazbom sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika u privatnom sektoru i odvjetnika iz javnih uprava u državama članicama EU-a, državama kandidatkinjama i državama koje imaju sporazume o pridruživanju s EU-om te u državama EFTA-e.

Vrste aktivnosti izobrazbe u ponudi

U Komunikaciji Europske komisije o pravosudnoj izobrazbi iz rujna 2011. EIPA se navodi kao jedan od malobrojnih pružatelja izobrazbe za suce i ostala pravna zanimanja. Većinu tih aktivnosti izobrazbe oblikuje i provodi EIPA-in Europski centar za suce i odvjetnike (EIPA ECJL).

Uz aktivnosti izobrazbe i konferencijske aktivnosti s otvorenim upisom EIPA EJCL nudi niz prilagođenih i praktičnih usluga izobrazbe, savjetovanja i poduke kao i komparativno istraživanje povezano s provedbom zakonodavstva EU-a te pravosudnu izobrazbu u državama članicama EU-a i državama povezanima s EU-om ( države kandidatkinje, države EFTA-e itd.). Te se usluge isporučuju na temelju ugovora i bespovratnih sredstava za djelovanje koje institucije EU-a dodjeljuju putem bilateralnih ugovora s nacionalnim upravama.

Unutar kategorije aktivnosti s otvorenim upisom Centar nudi sljedeće vrste aktivnosti:

 • praktične radionice različita trajanja
 • programe cjeloživotnog obrazovanja odraslih kao što su diplomski studiji i studiji na diplomskoj razini (klasični ili programi kombiniranog učenja putem interneta); u trajanju od tjedan dana do dvije godine
 • pojedinačno odabrane e-upute o pristupu dokumentima, pitanjima unutarnjeg tržišta (npr. sloboda kretanja osoba, javna nabava itd.), zakonodavstvu o okolišu i pitanjima pravosudne suradnje
 • konferencije o novostima iz raznih pravnih područja, kao što su zakonodavstvo o okolišu i zakonodavstvo o financijskim uslugama EU-a, pitanja pravosudne suradnje i noviji trendovi u sudskoj praksi Suda EU-a.

Unutar kategorije ugovornih aktivnosti EIPA i njezin Europski centar za suce i odvjetnike u Luxembourgu specijalizirao se u sljedećim vrstama aktivnosti koje su prilagođene u skladu sa savjetima klijenata kako bi se ispunile njihove potrebe:

 • radionice koje kombiniraju učenje na temelju rješavanja problema i poduku
 • studijski posjeti, zasebni ili u kombinaciji s tečajevima izobrazbe o odabranim temama
 • prilagođene aktivnosti kombiniranog učenja
 • moduli početne izobrazbe različitog trajanja za suce, državne odvjetnike i druge sudske zaposlenike
 • radionice izobrazbe za voditelje izobrazbe, uključujući izradu materijala i priručnika za izobrazbu.

U pogledu tema, aktivnosti izobrazbe EIPA ECJL-a obuhvaćaju:

 • institucionalno pravo EU-a (i EGP-a)
 • europsko upravno pravo i temeljna prava
 • europska regulatorna pitanja kao što su zakonodavstvo o okolišu, zaštiti potrošača, sigurnosti hrane, radu i socijalno pravo
 • sva područja unutarnjeg tržišta EU-a, uključujući propise o financijskim uslugama, javnoj nabavi i tržišnom natjecanju
 • europsku i međunarodnu pravosudnu suradnju u obiteljskim, trgovačkim i drugim civilnim stvarima kao i pravosudnu suradnju i suradnju tijela za provedbu zakona u kaznenim stvarima
 • postupke i načine vođenja spora pred Sudom EU-a i Sudom EFTA-e.

Centar se specijalizirao i u aktivnostima izobrazbe i poduke čiji je cilj ojačati neovisnost pravosuđa te poboljšati organizaciju i kvalitetu pravosuđa utvrđivanjem i dijeljenjem znanja i praktičnog iskustva u sljedećim područjima:

 • uvođenje upravljanja kvalitetom u pravosudnom sektoru
 • upravljanje pravosudnim institucijama (sudovi, uredi državnog odvjetnika, institucije za pravosudnu izobrazbu)
 • analiza i evaluacija kvalitete i rezultata pravosudne izobrazbe itd.
 • etika i borba protiv korupcije
 • odnosi s javnošću te komunikacijske politike i vještine
 • uvođenje i upotreba alata e-pravosuđa

Trenutačne aktivnosti

EIPA godišnje provede između 600 i 700 aktivnosti izobrazbe, u kojima sudjeluje između 12 000 i 14 000 osoba. Od toga EIPA EJCL organizira između 110 i 130 aktivnosti izobrazbe godišnje namijenjenih navedenih ciljnim skupinama.

Broj aktivnosti izobrazbe (uključujući početnu izobrazbu i studijske posjete) u 2013. iznosio je ukupno 131

 • aktivnosti za suce, državne odvjetnike i odvjetnike u privatnoj praksi: 28
 • aktivnosti za ostala pravna zanimanja, uključujući zaposlenike sudova koji nisu suci: 3
 • aktivnosti za odvjetnike i ostale zaposlenike u javnoj upravi: 100

Broj sudionika u 2015. iznosio je ukupno 2423

 • aktivnosti za suce, državne odvjetnike i odvjetnike u privatnoj praksi: 375
 • aktivnosti za ostala pravna zanimanja, uključujući zaposlenike sudova koji nisu suci: 26
 • aktivnosti za odvjetnike zaposlene u javnoj upravi: 2022

Prosječan broj sudionika po danu u 2015. iznosio je ukupno 2

 • aktivnosti za suce, državne odvjetnike i odvjetnike u privatnoj praksi: 2
 • aktivnosti za ostala pravna zanimanja, uključujući zaposlenike sudova koji nisu suci: 4
 • aktivnosti za odvjetnike zaposlene u javnoj upravi: 2

Navedeni statistički podaci uključuju početnu izobrazbu, kontinuiranu izobrazbu, aktivnosti poduke i studijske posjete te sudionike unutar i izvan EU-a, ali ne uključuju podatke povezane s diplomskim studijskim programom Centra. Brojke se odnose i na aktivnosti s otvorenim upisom i aktivnosti koje se financiraju djelomično (npr. bespovratnim sredstvima za djelovanje Glavne uprave za pravosuđe) i u potpunosti preko ugovora koje su EU i nacionalne institucije dodijelile EIPA-i. Međutim, ne odnose se na suce i odvjetnike koji su prošli izobrazbu u okviru projekta Euromed Justice III pod vodstvom EIPA-e.

Međunarodna partnerstva i međunarodni sporazumi

EIPA je dio Europske mreže javnih uprava (EUPAN).

EIPA EJCL sklopila je bilateralne sporazume o suradnji s nacionalnim institucijama za pravosudnu izobrazbu u mnogim državama članicama EU-a i zemljama kandidatkinjama.

U okviru posebnih projekata EIPA je tijekom godina surađivala, i još uvijek surađuje, s nacionalnim institucijama za pravosudnu izobrazbu diljem Europe kao i s udruženjima raznih pravnih zanimanja na europskoj razini, npr. Vijećem javnih bilježnika Europske unije (CNUE), Europskom komorom sudskih izvršitelja (CEHJ) i Vijećem odvjetničkih komora Europe (CCBE).

Povijest

EIPA je osnovana 1981. kao neovisna neprofitna zaklada koja pruža ciljanu izobrazbu o pitanjima europskih integracija prema potrebama nacionalnih nadležnih tijela (uključujući sudstvo) država članica Europske unije i europskih institucija. Danas su članice EIPA-e 22 država članica i Norveška.

Prvi ogranak, Europski centar za suce i odvjetnike, EIPA je osnovala 1992. u Luxembourgu s posebnim ciljem pružanja izobrazbe sucima i odvjetnicima u javnom i privatnom sektoru o tumačenju i primjeni prava Zajednice, odnosno EU-a.

Europski centar za suce i odvjetnike u okviru EIPA-e prihvatio je 2012. ciljani tematski pristup prema svojim glavnim ciljnim skupinama. Aktivnosti Centra namijenjene pravosudnim djelatnicima (uključujući zaposlenike suda koji nisu suci) i drugim pravnim zanimanjima usmjerene su na pružanje prilagođenih i praktičnih programa izobrazbe te savjetovanja i poduke, a njihov je cilj pružiti ne samo teoretsko, nego i praktično znanje i dobre prakse kao i pridonijeti prekograničnoj izgradnji povjerenja.

Podaci za kontakt

EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, LUXEMBOURG

E-pošta: info-lux@eipa.eu

Broj zaposlenika: 15

Pravni status: neprofitna zaklada

Druge poveznice

Internetske stranice EIPA-e

Posljednji put ažurirano: 12/02/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.