Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Uniós képzési hálózatok és struktúrák

Az Európai Jogi Akadémia (ERA) az uniós jog megértését és az uniós jog alkalmazásával kapcsolatos bevált gyakorlatok terjedését kívánja elősegíteni azáltal, hogy képzéseket nyújt a gyakorló európai jogászok számára, és fórumot biztosít a vitákhoz és az eszmecserékhez.

Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Célcsoportok

Az ERA az alábbi csoportokba tartozó gyakorló jogászok számára nyújtja szolgáltatásait:

 • Bírák
 • Ügyészek
 • Magánpraxisban dolgozó ügyvédek
 • Közjegyzők
 • Jogtanácsosok és vállalati jogászok
 • A bűnüldöző szervek tagjai
 • A közigazgatásban dolgozó jogászok

A képzési tevékenységek típusai

Mint azt az Európai Bizottság igazságügyi képzésről szóló, 2011. szeptemberi közleménye kifejti, az ERA széles körű tapasztalatokkal rendelkezik „a multikulturális közönségnek szervezett sikeres uniós jogi szemináriumok területén”. Az Akadémia az alábbi, különböző szintű konferenciákat és tanfolyamokat kínálja (az Európai Unió Bíróságának székhelye, Luxembourg közelében fekvő) trieri központjában, továbbá Brüsszelben és szerte Európában:

 • Éves konferenciák és fórumok a legutóbbi fejlemények áttekintésére és megvitatására
 • Szemináriumok, amelyek középpontjában a jogászokat érintő valamely konkrét újdonság részletes vizsgálata áll
 • Alaptanfolyamok az uniós jog meghatározott területével kapcsolatos bevezetésként
 • Brüsszelben tartott rövid képzések az uniós jog aktuális fejleményeinek elemzésére
 • Jogi szaknyelvi tanfolyamok

Az ERA további szolgáltatásai:

 • Online (e-learning) tanfolyamok és anyagok
 • Online prezentációk az uniós jog kiemelkedő szakértőivel
 • Az ERA Forum című, negyedévenként megjelenő jogi folyóirat

Az ERA képzési programjai az uniós jog teljes spektrumát lefedik, az alábbiak szerint:

 • Európai közjog, pl. intézmények joga, alapvető jogok, menekültügy és bevándorlás, környezetvédelmi jog, adózás
 • Európai magánjog, pl. fogyasztóvédelem, munkajog és társadalombiztosítási jog, nemzetközi magánjog, polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
 • Európai gazdasági jog, pl. versenyjog, közbeszerzések joga, szellemi tulajdonhoz fűződő jogok, társasági jog, pénzügyi szolgáltatások joga
 • Európai büntetőjog, pl. büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés, rendőrségi együttműködés

2015. évi tevékenységek

2015-ban az ERA 157 képzést szervezett, amelyeken 54 országból összesen 6903 gyakorló jogász vett részt. Az Akadémia ezenfelül 7 online tanfolyamot és mintegy 60 online prezentációt is közzétett.

A résztvevők szakmai háttere az alábbiak szerint alakult:

 • Bírák: 27%
 • Ügyészek: 5%
 • Magánpraxisban dolgozó ügyvédek: 24%
 • Jogtanácsosok: 5%
 • A bűnüldöző szervek tagjai: 1%
 • Uniós tisztviselők: 7%
 • Minisztériumi tisztviselők: 6%
 • Egyéb köztisztviselők: 9%
 • Tudományos szakemberek: 5%
 • Alapítványok/NGO-k képviselői: 4%
 • Más: 6%

Nemzetközi partnerségek/megállapodások

Az ERA-t 2013-ban – a 2014-től 2017-ig tartó időszakra – újra beválasztották a részvételével megalapított Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) irányító bizottságába. Emellett az ERA ugyanezen időszakra megbízást kapott arra, hogy a hálózat programokkal foglalkozó munkacsoportjának találkozóit összehívja, és a technológiai munkacsoport tagjává is megválasztották. Szoros kapcsolatokat ápol egyes, jogászképzéssel foglalkozó országos intézményekkel is, amelyek némelyikével keretmegállapodást kötött a bíró- és ügyészképzések közös szervezésére.

Az ERA emellett rendszeres, projektalapú együttműködést folytat az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsával (CCBE), az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsával (CNUE), a Társasági Jogászok Európai Egyesületével (ECLA), valamint további európai és országos szintű jogászegyesületekkel.

Közhasznú alapítványként az ERA az Európai Alapítványi Központ (EFC) tagja.

Az ERA története

Az ERA-t 1992-ben alapították, az Európai Parlament kezdeményezésére. Alapítását a Luxemburgi Nagyhercegség, Rajna-vidék–Pfalz tartomány, Trier városa és a „Friends of ERA” (Az ERA barátai) nevű egyesület finanszírozta. Azóta – egyebek mellett – a 27 uniós tagállam közül 25 csatlakozott az alapítványhoz.

Elérhetőség

Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee, D-54295 Trier, Germany
Telefon: +49 651 93737-0
Brüsszeli iroda:
Avenue d'Auderghem 36, B-1040 Brussels, Belgium

E-mail: info@era.int

Munkavállalók száma: 74

Jogi forma: Az ERA közhasznú közalapítvány.

Kapcsolódó link

Az ERA weboldala

Utolsó frissítés: 12/02/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.