ES mokymo tinklai ir struktūros

Dėl Europos teisės aktų raidos ir didesnio Europos piliečių judumo pastarąjį dešimtmetį išryškėjo tęstinio praktikuojančių teisininkų mokymo Europos lygmeniu poreikis. Keletas Europos lygmens įstaigų, įsteigtų remiant valstybėms narėms, taip pat įvairios profesinės organizacijos rengia atitinkamus mokymus, kuriems finansinę paramą dažnai skiria Europos Sąjunga.

Europos lygmens mokymo tinklai ir įstaigos

Profesinės organizacijos, rengiančios mokymus Europos lygmeniu

ES lygmens teisminiai tinklai, bendradarbiaujantys su ETMT Europos teisėjų mokymo srityje

Europos lygmens mokymo tinklai ir įstaigos

Teisės specialistai, priklausomai nuo jų specializacijos ir konkrečių reikmių, gali kreiptis į bet kurią iš toliau trumpai apibūdintų mokymo įstaigų. Universitetai ir privačios mokymo įstaigos taip pat siūlo daug kursų.

Teisėjams ir prokurorams

Europos teisėjų mokymo tinklas (ETMT)

ETMT, įsteigtas 2000 m., rengia mokymo standartus ir programas, koordinuoja teisininkų mainus ir mokymo programas, taip pat skatina ES nacionalinių teisėjų ir prokurorų mokymo įstaigų bendradarbiavimą. ETMT generalinis sekretoriatas įsikūręs Briuselyje (Belgija). Glaustą informaciją apie ETMT vykdomą veiklą rasite čia.

Visiems teisės specialistams

Europos teisės akademija (ERA)

ERA rengia konferencijas, seminarus, profesinio mokymo kursus ir politines diskusijas įvairiomis ES teisės temomis, skirtus visiems teisės specialistams. ERA įsikūrusi Triere (Vokietija). Glaustą informaciją apie ERA vykdomą veiklą rasite čia.

Europos viešojo administravimo institutas Europos – teisėjų ir teisininkų centras (EIPA)

Viena iš EIPA veiklos sričių yra su Europos Sąjungos teise susiję mokymai. Mokymai atitinka teisėjų, praktikuojančių teisininkų, ES ir valstybių narių pareigūnų, taip pat privačiajame sektoriuje dirbančių teisininkų poreikius. EIPA padaliniai įsikūrę Mastrichte (Nyderlandai), Liuksemburge, Barselonoje (Ispanija) ir Varšuvoje (Lenkija). Glaustą informaciją apie EIPA vykdomą veiklą rasite čia.

Profesinės organizacijos, rengiančios mokymus Europos lygmeniu

Toliau nurodytos Europos lygmeniu teisės specialistams atstovaujančios organizacijos rengia specialius ad hoc mokymus.

Advokatai, baristeriai, solisitoriai

Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE).

Notarai

Europos Sąjungos notarų taryba (CNUE).

Teismo pareigūnai

Tarptautinė teismo pareigūnų sąjunga (UIHJ).

ES lygmens teisminiai tinklai, bendradarbiaujantys su ETMT Europos teisėjų mokymo srityje

ETMT jungia ES valstybių narių nacionalines teisėjų mokymo įstaigas, todėl turi geriausias galimybes koordinuoti ir plėtoti tolesnį teisėjų mokymą. Šis tinklas bendradarbiauja su kitais ES lygmens teisminiais tinklais, kurių atitinkama paskirtis ir su mokymu susiję interesai nurodyti šiose suvestinėse:

Projekto, kuriuo skatinamas ETMT ir pirmiau išvardytų tinklų bendradarbiavimas, 2013–2014 m. ataskaita pateikiama čia.

Paskutinis naujinimas: 12/02/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.