Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES mokymo tinklai ir struktūros

Europos teisės akademijos (ERA) tikslas – siekti, kad ES teisė būtų geriau suprantama ir tinkamai taikoma, visoje Europoje rengiant teisės specialistų mokymus ir sudarant galimybes diskutuoti ir keistis informacija.

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Tikslinės grupės

ERA dirba su visais praktikuojančiais teisininkais:

 • teisėjais,
 • prokurorais,
 • privačia praktika besiverčiančiais advokatais,
 • notarais,
 • juriskonsultais ir verslo teisės advokatais,
 • teisėsaugos pareigūnais,
 • viešojo administravimo subjektų teisininkais.

Rengiamų mokymų rūšys

Kaip pažymėta 2011 m. rugsėjo mėn. Europos Komisijos komunikate dėl teisininkų mokymo, ERA „yra sėkmingai surengusi daug Europos Sąjungos teisės seminarų, skirtų daugiakultūrei auditorijai“. Tryre (kur, netoli ES teismų sostinės Liuksemburgo, yra jos centras), Briuselyje ir kituose Europos miestuose ji rengia įvairaus lygmens konferencijas ir kursus:

 • metines konferencijas ir forumus, kuriuose apžvelgiamos ir aptariamos aktualios tendencijos,
 • seminarus, kuriuose teisės specialistams išsamiai nagrinėjama konkrečios srities raida,
 • pagrindų mokymus, kuriuose supažindinama su konkrečia ES teisės sritimi,
 • informacinius susirinkimus Briuselyje, kuriuose analizuojamos aktualios ES teisės tendencijos,
 • teisės kalbos kursus.

Be to, ERA:

 • rengia e. mokymo kursus ir išteklius,
 • rengia e. pristatymus, kuriuose dalyvauja geriausi ES teisės specialistai,
 • leidžia ketvirtinį teisės žurnalą „ERA Forum“.

ERA yra parengusi mokymo programas įvairių sričių ES teisės klausimais, kaip antai:

 • Europos viešoji teisė, pvz., institucinė teisė, pagrindinės teisės, prieglobstis ir imigracija, aplinkos teisė, mokesčiai;
 • Europos privatinė teisė, pvz., vartotojų teisių apsauga, darbo ir socialinė teisė, tarptautinė privatinė teisė, teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose;
 • Europos komercinė teisė, pvz., konkurencijos teisė, viešieji pirkimai, intelektinės nuosavybės teisės, įmonių teisė, finansinės paslaugos;
 • Europos baudžiamoji teisė, pvz., teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose, policijos bendradarbiavimas.

Veikla 2015 m.

2015 m. ERA surengė 157 mokymus, kuriuose dalyvavo 6 903 teisininkai iš 54 šalių. Be to, ji pasiūlė 7 e. mokymo kursų ir apie 60 e. pristatymų.

Dalyvių profesinė specializacija:

 • teisėjai – 27%,
 • prokurorai – 5%,
 • privačia praktika besiverčiantys advokatai – 24%,
 • juriskonsultai – 5%,
 • teisėsaugos pareigūnai – 1%,
 • ES pareigūnai – 7%,
 • ministerijų pareigūnai – 6%,
 • kiti valstybės tarnautojai – 9%,
 • mokslininkai – 5%,
 • fondų ir NVO atstovai – 4%,
 • kiti – 6%.

Tarptautinės partnerystės ir susitarimai

2013 m. ERA – steigiamoji Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) narė – buvo 2014–2017 m. laikotarpiui perrinkta į ETMT iniciatyvinį komitetą. Tam pačiam laikotarpiui ERA buvo išrinkta Tinklo programų darbo grupės organizatore ir jo Technologijų darbo grupės nare. Ji palaiko stiprius partnerystės ryšius su atskiromis nacionalinėmis teisėjų mokymo institucijomis, o su kai kuriomis iš jų yra sudariusi pagrindų susitarimus dėl bendro teisėjų ir prokurorų mokymų organizavimo.

Įgyvendindama projektus ERA taip pat reguliariai dirba su Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE), Europos Sąjungos notariatų taryba (CNUE), Europos įmonių teisininkų asociacija (ECLA) ir kitomis Europos bei nacionalinėmis teisininkų organizacijomis.

Kaip visuomeninis fondas, ERA yra Europos fondų centro narė.

Istoriniai faktai

ERA įsteigta 1992 m. Europos Parlamento iniciatyva. Fondo steigėjai buvo Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Reino krašto-Pfalco federalinė žemė, Tryro miestas ir ERA asociacijos draugai. Vėlesniais metais prie fondo taip pat prisijungė 25 iš 27 ES valstybių narių.

Kontaktiniai duomenys

Europos teisės akademija (ERA)
Metzer Allee D-54295 Trier, Vokietija
Telefonas +49 651 93737-0
Briuselio skyrius
Avenue d'Auderghem 36 - B-1040 Brussels, Belgija

E. paštas info@era.int

Darbuotojų – 74.

Teisinis ERA statusas – pelno nesiekiantis visuomeninis fondas.

Nuoroda

ERA svetainė

Paskutinis naujinimas: 12/02/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.