Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

EU-opleidingsnetwerken en -structuren

De Academie voor Europees Recht (AER) heeft als doelstelling het bevorderen van het begrip en de juiste toepassing van het Europees recht door het aanbieden van opleidingen en organiseren van discussie- en informatie-uitwisseling voor rechtsbeoefenaars uit heel Europa.

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Doelgroepen

De AER werkt met alle rechtsbeoefenaars:

 • Rechters
 • Openbare aanklagers
 • Advocaten met een eigen praktijk
 • Notarissen
 • Interne juridische adviseurs en bedrijfsadvocaten
 • Wetshandhavingsfunctionarissen
 • Advocaten in het openbaar bestuur

Soorten opleidingsactiviteiten die zijn ontwikkeld

Zoals uiteengezet in de mededeling van de Europese Commissie over justitiële opleiding van september 2011 heeft de AER "uitgebreide ervaring met het succesvol organiseren van seminars in verband met het recht van de Unie voor een multicultureel publiek". De AER biedt in haar centrum in Trier (vlakbij de juridische hoofdstad van de EU, Luxemburg), in Brussel en elders in Europa conferenties en cursussen op verschillende niveaus aan:

 • Jaarlijkse conferenties en fora voor het analyseren van en debatteren over de nieuwste ontwikkelingen
 • Seminars over een specifieke ontwikkeling voor rechtsbeoefenaars ten behoeve van een gedetailleerde bestudering
 • Basiscursussen als inleiding op een specifiek terrein van het EU-recht
 • Briefings in Brussel voor het analyseren van actuele ontwikkelingen in het EU-recht
 • Cursussen juridisch taalgebruik

De AER biedt tevens:

 • E-learningcursussen en -hulpmiddelen
 • E-presentaties van topexperts in EU-recht
 • Een driemaandelijkse juridische krant met de titel "ERA Forum"

De opleidingsprogramma’s van de AER bestrijken alle facetten van het EU-recht:

 • Europees publiekrecht, bijvoorbeeld institutioneel recht, grondrechten, asiel- en immigratierecht, milieurecht, belastingrecht
 • Europees privaatrecht, bijvoorbeeld consumentenrecht, arbeids- en sociaal recht, internationaal privaatrecht, justitiële samenwerking in burgerlijke zaken
 • Europees ondernemingsrecht, bijvoorbeeld mededingingsrecht, overheidsopdrachten, intellectueel eigendom, vennootschapsrecht, financiële diensten
 • Europees strafrecht, bijvoorbeeld justitiële samenwerking in strafzaken, politiële samenwerking

Activiteiten 2015

In 2015 organiseerde de ERA 157 opleidingsevenementen, die werden bijgewoond door 6 903 rechtsbeoefenaars uit 54 landen. Ook werden 7 e-learningcursussen en ongeveer 60 e-presentaties aangeboden.

De deelnemers hadden de volgende beroepsachtergrond:

 • Rechters: 27%
 • Openbare aanklagers: 5%
 • Advocaten met een eigen praktijk: 24%
 • Interne juridische adviseurs: 5%
 • Wetshandhavingsfunctionarissen: 1%
 • EU-functionarissen: 7%
 • Ministeriële ambtenaren: 6%
 • Overige ambtenaren: 9%
 • Academici: 5%
 • Vertegenwoordigers van stichtingen/ngo’s: 4%
 • Overigen: 6%

Internationale partnerschappen/overeenkomsten

Als medeoprichter van het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO) werd de ERA in 2013 herkozen voor het stuurcomité van het ENJO voor de periode 2014-2017. Voor diezelfde periode werd de AER gekozen tot voorzitter van de werkgroep Programma’s en lid van de werkgroep Technologieën van het Netwerk. De AER onderhoudt nauwe betrekkingen met individuele nationale instellingen die justitiële opleidingen verzorgen. Met sommige daarvan heeft zij raamovereenkomsten gesloten voor de gezamenlijke organisatie van opleidingsactiviteiten voor magistraten.

De ERA werkt ook regelmatig op projectbasis samen met de Raad van de balies van de Europese Unie (CCBE), de Raad van notarissen van de Europese Unie (CNUE), de Europese vereniging van bedrijfsjuristen (ECLA) en andere Europese en nationale organisaties voor juristen.

Als stichting van algemeen nut is de ERA ook lid van het "European Foundation Centre" (EFC)(Europees centrum voor stichtingen).

Historie

De ERA werd in 1992 opgericht op initiatief van het Europees Parlement. De grondleggers waren het Groothertogdom Luxemburg, het Land Rijnland-Palts, de stad Trier en de "Friends of ERA Association". Sindsdien hebben 25 van de 27 EU-lidstaten zich bij de stichting gevoegd.

Contactgegevens

Academie voor Europees Recht (ERA)
Metzer Allee D-54295 Trier - Duitsland
Tel.: +49 651 93737-0
Kantoor Brussel
Avenue d'Auderghem 36 - B-1040 Brussel - België

E-mail: info@era.int

Aantal personeelsleden: 74

Juridische status: stichting zonder winstoogmerk.

Gerelateerde link

Website van de ERA

Laatste update: 11/02/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.