Sieci i struktury w zakresie szkolenia unijnego

W ubiegłym dziesięcioleciu, wraz z rozwojem europejskiego prawodawstwa i rosnącą mobilnością europejskich obywateli, pojawiła się wyraźna potrzeba doskonalenia zawodowego przedstawicieli zawodów prawniczych na szczeblu europejskim. Szkolenia tego rodzaju są organizowane przez liczne struktury o wymiarze europejskim założone przy wsparciu państw członkowskich oraz szereg organizacji zawodowych, które często korzystają ze wsparcia finansowego ze strony UE.

Sieci i struktury szkoleniowe na szczeblu europejskim

Organizacje zawodowe organizujące szkolenia na szczeblu europejskim

Sieci sądowe na szczeblu unijnym współpracujące z EJTN w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości

Sieci i struktury szkoleniowe na szczeblu europejskim

W zależności od wykonywanego zawodu oraz szczególnych potrzeb, prawnicy praktycy mogą korzystać z usług struktur przedstawionych pokrótce poniżej. Uniwersytety i prywatne podmioty organizujące szkolenia także posiadają w swojej ofercie wiele kursów.

Dla sędziów i prokuratorów

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Celem EJTN, założonej w 2000 r., jest opracowywanie standardów szkoleniowych i programów kształcenia, koordynowanie wymiany i programów szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości oraz wspieranie współpracy między krajowymi strukturami szkoleniowymi dla sędziów i prokuratorów. Sekretariat generalny EJTN mieści się w Brukseli (Belgia). Podsumowanie działalności EJTN można znaleźć tutaj.

Dla wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych

Akademia Prawa Europejskiego (ERA)

ERA organizuje konferencje, seminaria, szkolenia zawodowe i debaty polityczne w zakresie różnych dziedzin prawa UE skierowane do wszystkich prawników praktyków. ERA mieści się w Trewirze (Niemcy). Podsumowanie jej działalności można znaleźć tutaj.

Europejski Instytut Administracji Publicznej – Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych (EIPA)

Prowadzenie szkoleń w zakresie prawa UE należy do jednego z obszarów działalności Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA). Szkolenia są przygotowane z myślą o sędziach, prawnikach praktykach, urzędnikach UE i urzędnikach organów krajowych oraz prawnikach pracujących w sektorze prywatnym. EIPA posiada ośrodki w Maastricht (Niderlandy), Luksemburgu, Barcelonie (Hiszpania) i Warszawie (Polska). Podsumowanie jej działalności można znaleźć tutaj.

Organizacje zawodowe organizujące szkolenia na szczeblu europejskim

Wymienione poniżej organizacje reprezentujące prawników praktyków na szczeblu europejskim organizują szkolenia w trybie doraźnym.

Prawnicy, adwokaci i radcy prawni

Rada Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE)

Notariusze

Rada Notariatów Unii Europejskiej (Council of the Notariats of the European Union, CNUE)

Komornicy sądowi

Międzynarodowa Unia Komorników Sądowych (International Union of Judicial Officers, UIHJ)

Sieci sądowe na szczeblu unijnym współpracujące z EJTN w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości

EJTN zrzesza wszystkie krajowe podmioty prowadzące szkolenia dla wymiaru sądownictwa w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jest zatem najlepszym podmiotem, by koordynować i opracowywać szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości. Współpracuje z innymi sieciami sądowymi na szczeblu unijnym, których cele oraz aspiracje związane ze szkoleniami są przedstawione w następujących arkuszach informacyjnych.

Sprawozdanie z projektu wdrażanego w latach 2013-2014 promującego współpracę między EJTN i wyżej wymienionymi sieciami jest dostępne tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 12/02/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.