NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Rețele și structuri de formare în UE

Obiectivul ERA este de a promova înțelegerea și bunele practici privind dreptul UE punând la dispoziția practicienilor din domeniul juridic din întreaga Europă cursuri de formare și un forum de discuții și schimburi de opinii.

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Grupurile vizate

ERA colaborează cu toți practicienii din domeniul dreptului:

 • judecători;
 • procurori;
 • avocați care desfășoară activități în mod independent;
 • notari;
 • consilieri interni și avocați din întreprinderi;
 • responsabili cu aplicarea legii;
 • avocați din administrația publică.

Tipuri de activități de formare realizate

Astfel cum se explică în comunicarea Comisiei Europene privind formarea judiciară din septembrie 2011, ERA „beneficiază de o experiență amplă în organizarea cu succes de seminarii privind dreptul Uniunii pentru participanți multiculturali”. Aceasta oferă conferințe și cursuri la diferite niveluri, la centrul său din Trier (în apropiere de capitala judiciară a UE, Luxemburg), în Bruxelles și în întreaga Europă:

 • conferințe și forumuri anuale pentru analizarea și discutarea ultimelor evoluții;
 • seminarii axate pe o evoluție specifică pe care practicienii să o analizeze în detaliu;
 • cursuri de formare de bază ca introducere într-un domeniu specific al dreptului UE;
 • reuniuni de informare organizate la Bruxelles pentru analizarea evoluțiilor de actualitate din dreptul UE;
 • cursuri privind limbajul juridic.

ERA oferă, de asemenea:

 • cursuri și resurse de e-learning;
 • prezentări online ale unor experți renumiți în dreptul UE;
 • o revistă juridică trimestrială denumită ERA Forum.

Programele de formare ale ERA acoperă întregul domeniu al dreptului UE:

 • drept public european, de exemplu drept instituțional, drepturi fundamentale, azil și imigrație, legislația de mediu, fiscalitate;
 • drept privat european, de exemplu protecția consumatorilor, dreptul muncii și dreptul social, dreptul internațional privat, cooperarea judiciară în materie civilă;
 • dreptul european al societăților comerciale, de exemplu dreptul concurenței, achiziții publice, drepturile de proprietate intelectuală, dreptul societăților comerciale, servicii financiare;
 • dreptul penal european, de exemplu cooperarea judiciară în materie penală, cooperarea polițienească.

Activități din 2015

În 2015, ERA a organizat 157 de evenimente de formare la care au participat 6 903 de practicieni din domeniul juridic din 54 de țări. Aceasta a oferit, de asemenea, 7 cursuri de e-learning și aproximativ 60 de prezentări online.

Specializarea profesională a participanților a fost următoarea:

 • judecători: 27%;
 • procurori: 5%;
 • avocați care desfășoară activități în mod independent: 24%;
 • consilieri interni: 5%;
 • responsabili cu aplicarea legii: 1%;
 • funcționari ai UE: 7%;
 • funcționari din cadrul ministerelor: 6%;
 • alți funcționari publici: 9%;
 • profesori universitari: 5%;
 • reprezentanți ai unor fundații/ONG-uri: 4%;
 • alții: 6%.

Parteneriate/acorduri internaționale

Membru fondator al Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), ERA a fost realeasă în Comitetul director al EJTN în 2013 pentru perioada 2014-2017. Pentru aceeași perioadă, ERA a fost aleasă coordonatorul grupului de lucru „Programe” al rețelei și membru al grupului de lucru „Tehnologii” al acesteia. ERA are, de asemenea, relații strânse cu instituții individuale de formare judiciară naționale, cu mai multe dintre acestea încheind acorduri-cadru pentru organizarea în comun de activități de formare pentru judecători și procurori.

De asemenea, ERA colaborează periodic la diferite proiecte cu Consiliul Barourilor Europene (CCBE), Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE), Asociația europeană a consilierilor juridici (ECLA), precum și cu alte organizații de avocați de la nivel european și național.

Ca fundație de interes public, ERA este membru al Centrului European al Fundațiilor.

Istoric

ERA a fost înființată în 1992 la inițiativa Parlamentului European. Membrii fondatori au fost Marele Ducat al Luxemburgului, landul Renania-Palatinat, orașul Trier și Asociația Friends of ERA. În anii care au urmat, 25 din cele 27 de state membre ale UE s-au alăturat, printre alții, fundației.

Date de contact

Academia de Drept European (ERA)
Metzer Allee D-54295 Trier - Germania
Tel.: +49 651 93737-0
Biroul din Bruxelles
Avenue d'Auderghem 36 - B-1040 Bruxelles - Belgia

E-mail: info@era.int

Numărul membrilor personalului: 74

Forma juridică: ERA este o fundație publică fără scop lucrativ.

Link conex

Site-ul ERA

Ultima actualizare: 12/02/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.