NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Rețele și structuri de formare în UE

Centrul European pentru Judecători și Avocați este o antenă specializată a Institutului European de Administrație Publică (EIPA). Centrul este situat în Luxemburg și este consacrat formării judecătorilor, procurorilor, avocaților și juriștilor angajați în administrația publică din statele membre ale UE, țările candidate, țările care au încheiat acorduri de asociere cu UE și țările AELS.

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Tipuri de activități de formare desfășurate

Comunicarea Comisiei Europene din septembrie 2011 privind formarea judiciară identifică EIPA ca unul dintre puținii furnizori la nivel european de servicii de formare a magistraților și a celorlalte profesii din domeniul juridic. Cea mai mare parte a activităților de formare sunt elaborate și oferite de Centrul European pentru Judecători și Avocați al EIPA (EIPA ECJL).

În plus față de formarea pe bază de înscriere liberă și de activitățile legate de conferințe, EIPA ECJL oferă o gamă variată de cursuri de formare și de servicii de consultanță și îndrumare profesională, personalizate și orientate spre practică, precum și studii comparative legate de aplicarea legislației UE și formarea judiciară în statele membre ale UE și în țările asociate cu UE (țările candidate, țările AELS etc.). Aceste servicii sunt furnizate pe baza unor contracte și granturi pentru acțiuni, acordate de instituțiile UE, sau pe baza unor contracte bilaterale cu administrațiile naționale.

Din categoria activităților pe bază de înscriere liberă, centrul oferă următoarele tipuri de activități:

 • ateliere orientate spre practică, cu o diferite durate
 • programe de învățare pe tot parcursul vieții pentru adulți, cum ar fi programe de master și cursuri la nivel de master (atât programe de învățare tradițională, față în față, cât și programe mixte, parțial online); oferta centrului cuprinde programe cu durata de la o săptămână la doi ani
 • tutoriale de e-learning selectate în mod individual privind accesul la documente, aspecte legate de piața internă (cum ar fi libera circulație a persoanelor, achiziții publice etc.), legislația în materie de mediu și aspecte legate de cooperarea judiciară
 • conferințe privind evoluțiile recente din diverse domenii juridice, cum ar fi legislația UE în domeniul mediului și al serviciilor financiare, aspecte legate de cooperarea judiciară, de funcția publică în cadrul instituțiilor UE și tendințele recente ale jurisprudenței Curții de Justiție

Din categoria activităților pe bază de contract, EIPA și Centrul European pentru Judecători și Avocați din Luxemburg sunt specializate pe următoarele tipuri de activități personalizate de comun acord cu clienții pentru a răspunde necesităților specifice ale acestora:

 • ateliere care combină învățarea bazată pe probleme reale și sesiunile de îndrumare profesională individuală
 • vizite de studiu, fie ca atare, fie combinate cu sesiuni de formare pe anumite teme
 • activități de învățare mixtă personalizate
 • module de formare inițială, cu o durată variabilă, pentru judecători, procurori și personalul din instanțe fără statut de magistrat
 • ateliere de formare a formatorilor, inclusiv elaborarea de manuale și materiale de formare

Activitățile de formare ale EIPA ECJL acoperă următoarele domenii

 • dreptul instituțional al UE (și al SEE)
 • dreptul administrativ european și drepturile fundamentale
 • domenii reglementate la nivel european, precum protecția mediului, protecția consumatorilor, siguranța alimentară, dreptul muncii și dreptul social
 • toate domeniile pieței interne a UE, precum serviciile financiare, achizițiile publice și dreptul concurenței
 • cooperarea judiciară europeană și internațională în domeniul dreptului familiei, al dreptului comercial și al altor chestiuni de drept civil, precum și cooperarea judiciară și polițienească în materie penală
 • procedurile și modul de a intenta acțiuni în justiție în fața curților UE și AELS

De asemenea, centrul este specializat în oferirea de activități de formare și îndrumare profesională menite să consolideze independența sistemului judiciar și să îmbunătățească gestionarea și calitatea justiției, prin identificarea și schimbul de cunoștințe și experiență practice în domenii precum

 • introducere în managementului calității în sectorul justiției
 • managementul instituțiilor judiciare (instanțe, parchete, instituții de formare în domeniul judiciar)
 • analiză a necesităților în materie de formare judiciară și evaluarea atât a calității, cât și a efectelor formării judiciare, etc.
 • etică și anticorupție
 • politici și competențe în materie de relații publice și comunicare
 • prezentarea instrumentelor de e-justiție și utilizarea acestora

Activități curente

EIPA derulează anual între 600 și 700 de activități de formare, la care participă între 12 000 și 14 000 de persoane. EIPA ECJL oferă între 110 și 130 de activități de formare în fiecare an destinate grupurilor-țintă menționate anterior.

Numărul total al activităților de formare (inclusiv formare inițială și vizite de studiu) din 2015: 131

 • Activități pentru judecători, procurori și avocați: 28
 • activități destinate altor profesii juridice, inclusiv personalului din instanțe fără statut de magistrat: 3
 • Activități pentru juriștii și alți angajați din administrația publică: 100

Număr de participanți în 2015 în total: 2 423

 • Activități pentru judecători, procurori și avocați: 375
 • activități destinate altor profesii juridice, inclusiv personalului din instanțe fără statut de magistrat: 26
 • Activități pentru juriștii angajați în administrația publică: 2 022

Număr mediu de zile per participant în 2015 în total: 2

 • Activități pentru judecători, procurori și avocați: 2
 • activități destinate altor profesii juridice, inclusiv personalului din instanțe fără statut de magistrat: 4
 • Activități pentru juriștii angajați în administrația publică: 2

Statisticile menționate anterior includ formarea inițială, activități de îndrumare, formarea continuă și vizitele de studiu, precum și participanții din interiorul și din afara UE, însă nu includ cifrele referitoare la programul de masterat al centrului. În plus, cifrele includ atât activități pe bază de înscriere liberă, cât și activități finanțate parțial (de exemplu, prin intermediul granturilor pentru acțiuni oferite de DG Justiție) sau integral, prin intermediul unor contracte atribuite EIPA de instituții naționale și ale UE. În acestea nu sunt incluse însă cursurile de formare a magistraților și avocaților în cadrul proiectului Euromed Justiție III, derulat sub auspiciile EIPA.

Parteneriate/acorduri internaționale

EIPA face parte din Rețeaua Administrațiilor Publice Europene (EUPAN).

EIPA ECJL a încheiat acorduri bilaterale de cooperare cu instituțiile naționale de formare judiciară dintr-o serie de state membre ale UE și din țări candidate.

De-a lungul anilor, EIPA a lucrat și continuă să lucreze, pe bază de proiecte, cu instituțiile naționale de formare judiciară din întreaga Europă, precum și cu asociații de la nivel european ale diferitelor profesii juridice, de exemplu, Consiliul notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE), Camera europeană a executorilor judecătorești (CEHJ) și Consiliul barourilor europene (CCBE).

Istoric

EIPA a fost înființată în 1981 ca fundație nonprofit autonomă, furnizând programe de formare specializată privind aspecte ale integrării europene ca răspuns la necesitățile autorităților naționale (inclusiv corpul judiciar) din statele membre UE și ale instituțiilor europene. În prezent, sunt membre ale EIPA 22 de state membre ale UE și Norvegia.

În 1992, EIPA a instituit prima antenă, Centrul European pentru Judecători și Avocați, în Luxemburg, cu obiectivul specific de a furniza formare pentru corpul judiciar și pentru practicienii în domeniul juridic din sistemele public și privat în ceea ce privește interpretarea și aplicarea dreptului comunitar – în prezent, dreptul UE.

În 2012, Centrul European pentru Judecători și Avocați al EIPA a adoptat o abordare tematică mai clar direcționată către principalele sale grupuri-țintă. În mod special pentru membrii personalului judiciar (inclusiv cei care nu sunt magistrați), dar și pentru alte profesii juridice, activitățile centrului se axează pe furnizarea de programe de formare personalizate și orientate spre practică, precum și de consultanță și îndrumare profesională, care vizează difuzarea nu doar de cunoștințe, ci și de expertiză practică și de bune practici, precum și contribuirea la consolidarea încrederii transfrontaliere.

Date de contact

EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxemburg, LUXEMBURG

E-mail: info-lux@eipa.eu

Număr de angajați: 15

Statut juridic: fundație nonprofit

Link conex

Site-ul web EIPA

Ultima actualizare: 12/02/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.