Sistemi in strukture usposabljanja na ravni EU

Z razvojem evropske zakonodaje in večjo mobilnostjo evropskih državljanov se je v zadnjem desetletju pokazala jasna potreba po stalnem usposabljanju delavcev v pravni stroki na evropski ravni. Takšno usposabljanje izvaja več evropskih struktur, ustanovljenih s podporo držav članic, in nekatere strokovne organizacije, pogosto s podporo evropskih sredstev.

Mreže in strukture usposabljanja na evropski ravni

Strokovne organizacije, ki organizirajo dejavnosti usposabljanja na evropski ravni

Pravosodne mreže na ravni EU, ki sodelujejo z EJTN na področju evropskega izobraževanja v pravosodju

Mreže in strukture usposabljanja na evropski ravni

Glede na njihov poklic in posebne potrebe se lahko delavci v pravni stroki prijavijo za usposabljanje v okviru struktur, ki so na kratko predstavljene v nadaljevanju. Poleg tega veliko tečajev ponujajo tudi univerze in zasebni ponudniki usposabljanja.

Za sodnike in tožilce

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (European Judicial Training Network – EJTN)

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju – EJTN, ki je bila ustanovljena leta 2000, razvija standarde in programe usposabljanja, usklajuje izmenjave in programe na področju izobraževanja v pravosodju ter spodbuja sodelovanje med nacionalnimi strukturami usposabljanja sodnikov in tožilcev. Generalni sekretariat EJTN ima sedež v Bruslju (Belgija). Povzetek dejavnosti EJTN je na voljo tukaj.

Za vse delavce v pravni stroki

Akademija za evropsko pravo (ERA)

Akademija za evropsko pravo – ERA organizira konference, seminarje, tečaje poklicnega usposabljanja in politične razprave o različnih področjih prava EU, namenjene vsem delavcem v pravni stroki. Sedež ima v Trierju (Nemčija). Povzetek njenih dejavnosti je na voljo tukaj.

Evropski inštitut za javno upravo – Evropski center za sodnike in odvetnike (European Institute of Public Administration – EIPA)

Usposabljanje o pravu Evropske unije je eno od področij dejavnosti Evropskega inštituta za javno upravo –EIPA. Namenjeno je sodnikom, drugim delavcem v pravni stroki, uradnikom EU in državnim uradnikom ter odvetnikom v zasebnem sektorju. Centri Evropskega inštituta za javno upravo so v Maastrichtu (Nizozemska), Luxembourgu, Barceloni (Španija) in Varšavi (Poljska). Povzetek dejavnosti EIPA je na voljo tukaj.

Strokovne organizacije, ki organizirajo dejavnosti usposabljanja na evropski ravni

Naslednje organizacije, ki predstavljajo delavce v pravni stroki na evropski ravni, organizirajo dejavnosti usposabljanja na ad hoc osnovi.

Odvetniki

Svet odvetniških združenj Evrope – CCBE

Notarji

Svet notariatov Evropske unije – CNUE

Sodni uradniki

Mednarodna zveza sodnih uradnikov – UIHJ

Pravosodne mreže na ravni EU, ki sodelujejo z EJTN na področju evropskega izobraževanja v pravosodju

V EJTN so združene vse nacionalne institucije držav članic EU za izobraževanje v pravosodju, zato je EJTN najprimernejši organ za usklajevanje in nadaljnji razvoj izobraževanja v pravosodju. Sodeluje z drugimi pravosodnimi mrežami na ravni EU, katerih cilji in interesi, povezani z usposabljanjem, so predstavljeni v naslednjih informativnih listih:

Poročilo o projektu za spodbujanje sodelovanja med EJTN in zgoraj navedenimi mrežami (2013–2014) je na voljo tukaj.

Zadnja posodobitev: 13/02/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.