Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sistemi in strukture usposabljanja na ravni EU

Cilj Akademije za evropsko pravo (ERA) je spodbujati razumevanje prava EU in najboljše prakse na tem področju z nudenjem izobraževanj ter foruma za razprave in izmenjavo mnenj delavcem v pravni stroki iz vse Evrope.

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Ciljne skupine

ERA sodeluje z vsemi delavci v pravni stroki:

 • sodniki,
 • tožilci,
 • odvetniki z odvetniško pisarno,
 • notarji,
 • pravnimi svetovalci in odvetniki v podjetjih,
 • uslužbenci organov pregona in
 • pravniki v javni upravi.

Vrste izobraževalnih dejavnosti, ki so bile razvite

Kot je pojasnjeno v sporočilu Evropske komisije o izobraževanju v pravosodju iz septembra 2011, ima ERA „veliko izkušenj z uspešno organizacijo seminarjev o pravu Unije za slušatelje iz različnih kultur“. V njenem centru v Trierju (v bližini Luxembourga, sodne prestolnice EU), v Bruslju in po vsej Evropi potekajo konference in izobraževanja na različnih ravneh:

 • letne konference in forumi za pregled najnovejšega razvoja in razpravo o njem,
 • seminarji, osredotočeni na točno določen razvoj, ki ga delavci v pravni stroki podrobno proučijo,
 • osnovna izobraževanja kot uvod v posamezno področje prava EU,
 • informativni sestanki v Bruslju za analizo aktualnega razvoja v pravu EU in
 • tečaji pravne terminologije.

Poleg tega ERA nudi:

 • e-izobraževanja in gradiva,
 • e-predstavitve vrhunskih strokovnjakov na področju prava EU in
 • četrtletno pravno publikacijo ERA Forum.

Programi izobraževanja Akademije za evropsko pravo zajemajo celotno pravo EU:

 • evropsko javno pravo, npr. institucionalno pravo, temeljne pravice, azil in priseljevanje, okoljsko pravo in obdavčenje,
 • evropsko zasebno pravo, npr. varstvo potrošnikov, delovno in socialno pravo, mednarodno zasebno pravo in pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah,
 • evropsko poslovno pravo, npr. konkurenčno pravo, javna naročila, pravice intelektualne lastnine, pravo družb in finančne storitve ter
 • evropsko kazensko pravo, npr. pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah in policijsko sodelovanje.

Dejavnosti v letu 2015

ERA je v letu 2015 organizirala 157 izobraževanj, ki se jih je udeležilo 6 903 delavcev v pravni stroki iz 54 držav. Poleg tega je nudila 7 e-izobraževanj in približno 60 e-predstavitev.

Poklicna struktura udeležencev je bila naslednja:

 • sodniki: 27%,
 • tožilci: 5%,
 • odvetniki z odvetniško pisarno: 24%,
 • pravni svetovalci v podjetjih: 5%,
 • uslužbenci organov pregona: 1%,
 • uradniki EU: 7%,
 • uradniki ministrstev: 6%,
 • drugi javni uslužbenci: 9%,
 • akademiki: 5%,
 • predstavniki fundacij/nevladnih organizacij: 4%,
 • drugo: 6%.

Mednarodna partnerstva/sporazumi

ERA je ustanovna članica Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) ter je bila leta 2013 ponovno imenovana v usmerjevalni odbor EJTN, in sicer za obdobje 2014–2017. Za isto obdobje je bila ERA izbrana še za vodjo delovne skupine EJTN za programe in članico delovne skupine za tehnologije. Poleg tega je tesno povezana s posameznimi nacionalnimi institucijami za izobraževanje v pravosodju, pri čemer je s številnimi sklenila okvirne sporazume za skupno organizacijo dejavnosti izobraževanja za sodnike in tožilce.

ERA tudi redno sodeluje pri posameznih projektih s Svetom odvetniških združenj Evrope (CCBE), Svetom notariatov Evropske unije (CNUE), Evropskim združenjem pravnikov v podjetjih (ECLA) ter drugimi pravniškimi organizacijami na evropski in nacionalni ravni.

Kot javna ustanova je ERA članica Evropskega centra za fundacije.

Zgodovina

ERA je bila ustanovljena leta 1992 na pobudo Evropskega parlamenta. Ustanovni pokrovitelji so bili Veliko vojvodstvo Luksemburg, nemška dežela Porenje-Pfalz, mesto Trier in združenje Friends of ERA. Od začetka delovanja se je fundaciji med drugim pridružilo 25 od 27 držav članic EU.

Kontaktni podatki

Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee, D-54295 Trier – Nemčija
Telefon: +49 65193737-0
Urad v Bruslju
Avenue d'Auderghem 36, B-1040 Bruselj – Belgija

E-naslov: info@era.int

Število zaposlenih: 74.

Pravni status: ERA je nepridobitna javna fundacija.

Ustrezna povezava

Spletišče ERA

Zadnja posodobitev: 13/02/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.