Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sistemi in strukture usposabljanja na ravni EU

Evropski center za sodnike in pravnike je specializiran center Evropskega inštituta za javno upravo (EIPA). Center, ki ima sedež v Luxembourgu, ponuja izobraževanja za sodnike, tožilce, odvetnike ter pravnike iz javne uprave v državah članicah EU, državah kandidatkah in državah s pridružitvenimi sporazumi z EU ter državah Efte.

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Vrste izobraževalnih dejavnosti

V sporočilu Evropske komisije o izobraževanju v pravosodju iz septembra 2011 je inštitut EIPA opredeljen kot eden od redkih ponudnikov izobraževanja za sodnike in druge pravne poklice na ravni EU. Večino teh izobraževalnih dejavnosti razvija in izvaja Evropski center za sodnike in pravnike pri inštitutu EIPA.

Ta center poleg dejavnosti s prostim vpisom in konferenčnih dejavnosti ponuja različne vrste posebej prilagojenih in praktično usmerjenih izobraževanj, svetovalnih in mentorskih storitev ter primerjalne raziskave, povezane z izvajanjem prava EU in izobraževanjem v pravosodju v državah članicah EU in državah, pridruženih EU (državah kandidatkah, državah Efte itd.). Te storitve se izvajajo s pogodbami in nepovratnimi sredstvi za ukrepe, ki jih dodeljujejo institucije EU, ali z dvostranskimi pogodbami z nacionalnimi upravami.

Center v kategoriji dejavnosti s prostim vpisom ponuja naslednje vrste dejavnosti:

 • praktično usmerjene delavnice, ki trajajo različno dolgo;
 • programe vseživljenjskega izobraževanja odraslih, kot so magistrski programi in predavanja na ravni magistrskih programov (programi z neposrednim stikom in programi kombiniranega spletnega učenja); ponudba vsebuje programe, ki trajajo od enega tedna do dveh let;
 • individualno izbrane programe e-učenja o dostopu do dokumentov, vprašanjih notranjega trga (kot so prosto gibanje oseb, javna naročila itd.), okoljskem pravu in vprašanjih pravosodnega sodelovanja;
 • konference o nedavnih razvojnih dosežkih na različnih pravnih področjih, kot so okoljsko pravo EU, zakonodaja EU na področju finančnih storitev, vprašanja pravosodnega sodelovanja, zakonodaja EU o državni upravi in najnovejši trendi v sodni praksi Sodišča EU.

V kategoriji pogodbenih dejavnosti sta inštitut EIPA in Evropski center za sodnike in pravnike v Luxembourgu specializirana za naslednje vrste dejavnosti, ki se v posvetovanju s strankami posebej prilagodijo za izpolnitev njihovih posebnih potreb:

 • delavnice, ki združujejo tečaje učenja z reševanjem konkretnih problemov in mentorstva;
 • študijske obiske, ki se izvajajo bodisi samostojno bodisi v kombinaciji z izobraževanjem na izbrane teme;
 • prilagojene dejavnosti kombiniranega učenja;
 • module začetnega izobraževanja za sodnike, tožilce in druge zaposlene na sodiščih, ki trajajo različno dolgo;
 • delavnice usposabljanja za izvajalce izobraževanja, vključno s pripravo izobraževalnega gradiva in priročnikov.

Izobraževalne dejavnosti Evropskega centra za sodnike in pravnike pri inštitutu EIPA tematsko zajemajo:

 • institucionalno pravo EU (in EGP);
 • evropsko upravno pravo in temeljne pravice;
 • evropske regulativne zadeve, kot so okoljsko pravo, pravo o varstvu potrošnikov in varnosti hrane ter delovno in socialno pravo;
 • vsa področja notranjega trga EU, vključno s finančnimi storitvami, javnimi naročili in konkurenčnim pravom;
 • evropsko in mednarodno pravosodno sodelovanje v družinskih, gospodarskih in drugih civilnih zadevah ter pravosodno sodelovanje in sodelovanje na področju kazenskega pregona v kazenskih zadevah;
 • postopke in načine pravdanja pred sodiščema EU in sodiščem Efte.

Center je specializiran tudi za izobraževanje in dejavnosti mentorstva, namenjene krepitvi neodvisnosti sodstva ter izboljšanju upravljanja in kakovosti pravosodja, z opredelitvijo in izmenjavo znanja in praktičnih izkušenj na naslednjih področjih:

 • uvod v upravljanje kakovosti v pravosodju;
 • upravljanje pravosodnih institucij (sodišč, državnega tožilstva, institucij za izobraževanje v pravosodju);
 • analiza potreb na področju izobraževanja v pravosodju ter ocena kakovosti in učinkov izobraževanja v pravosodju itd.;
 • etika in protikorupcija;
 • odnosi z javnostmi ter politike in sposobnosti komuniciranja;
 • uvod in uporaba orodij za e-pravosodje.

Sedanje dejavnosti

Inštitut EIPA letno izvede od 600 do 700 izobraževalnih dejavnosti, ki se jih udeleži od 12 000 do 14 000 oseb. Od tega Evropski center za sodnike in pravnike pri inštitutu EIPA izvede od 110 do 130 izobraževalnih dejavnosti na leto, namenjenih navedenim ciljnim skupinam.

Leta 2015 je bilo izvedenih skupaj 131 izobraževalnih dejavnosti (vključno z začetnim izobraževanjem in študijskimi obiski).

 • dejavnosti za sodnike, državne tožilce in odvetnike: 28
 • dejavnosti za druge pravne poklice, vključno z nesodniškim osebjem sodišč: 3
 • dejavnosti za pravnike in druge, zaposlene v javni upravi: 100

Skupno število udeležencev v letu 2015: 2 423

 • dejavnosti za sodnike, državne tožilce in odvetnike: 375
 • dejavnosti za druge pravne poklice, vključno z nesodniškim osebjem sodišč: 26
 • dejavnosti za pravnike, zaposlene v javni upravi: 2 022

Povprečno število dni na udeleženca v letu 2015 za vse dejavnosti skupaj: 2

 • dejavnosti za sodnike, državne tožilce in odvetnike: 2
 • dejavnosti za druge pravne poklice, vključno z nesodniškim osebjem sodišč: 4
 • dejavnosti za pravnike, zaposlene v javni upravi: 2

V zgornje statistične podatke so vključeni začetno izobraževanje, nadaljnje izobraževanje, dejavnosti mentorstva in študijski obiski ter udeleženci iz EU in zunaj nje, niso pa vključeni podatki v zvezi z magistrskim programom centra. Podatki poleg tega zajemajo dejavnosti s prostim vpisom ter dejavnosti, ki se delno (npr. z nepovratnimi sredstvi za ukrepe GD za pravosodje) ali v celoti financirajo s pogodbami, ki jih inštitutu EIPA dodelijo EU in nacionalne institucije. Vanje pa niso vključeni sodniki in pravniki, ki se izobražujejo v okviru projekta Euromed Justice III.

Mednarodna partnerstva/sporazumi

Inštitut EIPA je član Evropskega omrežja javne uprave (EUPAN).

Evropski center za sodnike in pravnike pri inštitutu EIPA je z nacionalnimi institucijami za izobraževanje v pravosodju v številnih državah članicah EU in državah kandidatkah sklenil dvostranske sporazume o sodelovanju.

Inštitut EIPA že vrsto let pri posameznih projektih sodeluje in bo še naprej sodeloval z nacionalnimi institucijami za izobraževanje v pravosodju po vsej Evropi ter z združenji za različne pravne poklice na ravni EU, npr. s Svetom notariatov Evropske unije (CNUE), Evropsko zbornico sodnih uradnikov (CEHJ) ter Svetom odvetniških združenj Evrope (CCBE).

Zgodovina

Evropski inštitut za javno upravo (inštitut EIPA) je bil ustanovljen leta 1981 kot avtonomna nepridobitna ustanova, ki zagotavlja usmerjeno izobraževanje o vprašanjih evropskega povezovanja, prilagojeno potrebam nacionalnih organov (vključno s sodstvom) držav članic Evropske unije in evropskih institucij. Danes je 22 držav članic EU in Norveška članic inštituta EIPA.

Leta 1992 je inštitut EIPA ustanovil svoj prvi center, tj. Evropski center za sodnike in pravnike v Luxembourgu, katerega posebni cilj je zagotavljati izobraževanja za sodnike, pravnike v javnem sektorju in odvetnike na področju razlage in uporabe prava Skupnosti, zdaj prava EU.

Evropski center za sodnike in pravnike pri inštitutu EIPA je leta 2012 sprejel ciljno usmerjen aktualen pristop glede glavnih ciljnih skupin. Dejavnosti centra bodo zlasti za člane sodstva (vključno z nesodniškim osebjem) in druge pravne poklice osredotočene na prilagojene in praktično usmerjene izobraževalne programe ter svetovanje in mentorstvo, s katerimi se ne bo zagotavljalo le teoretično znanje, temveč tudi praktično znanje in izkušnje ter dobre prakse, krepilo pa se bo tudi čezmejno zaupanje.

Kontaktni podatki

EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers (Inštitut EIPA v Luxembourgu – Evropski center za sodnike in pravnike)

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, LUKSEMBURG

E-naslov: info-lux@eipa.eu

Število članov osebja: 15

Pravni status: nepridobitna ustanova

Sorodna povezava

Spletišče EIPA

Zadnja posodobitev: 13/02/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.