Vnitrostátní systémy vzdělávání

V členských státech, které nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a rozsah odborné přípravy právníků, existují rozsáhlé možnosti vzdělávání. Zde uvádíme informace o organizaci národního vzdělávání v členských státech.