Nacionalni sustavi osposobljavanja

Informacije o organizaciji nacionalne izobrazbe pravosudnih djelatnika. Kvaliteta i opseg izobrazbe osiguravaju se programima izobrazbe u državama članicama EU-a.