Vnútroštátne systémy odbornej prípravy

Informácie o organizovaní národnej odbornej prípravy odborníkov v oblasti práva. Kvalita a rozsah odbornej prípravy sa v krajinách EÚ zabezpečuje opatreniami v oblasti odbornej prípravy.