Nationella utbildningssystem

Information om hur nationell utbildning av rättstillämpare organiseras. Utbildningsarrangemang i EU-länderna garanterar utbildningens kvalitet och omfattning.