Национална съдебна практика

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Представяне на решения / Заглавие

След приключване на търсене, резултатите се извеждат по следния начин:

Съд

Година

Вид на делото

Номер на делото

Съдия

Дата на решението

Резултат от заседанието по делото

Гражданско, наказателно или административно

Собствено име, фамилно име и код

Връзка към файла с решението в .DOC формат


Формати

Съдебната практика е достъпна в следния формат:

*.doc

Обхванати съдилища

Следните съдилища са представени в базата данни:

 1. Върховен съд (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Апелативен съд (Apeliacinis teismas)
 3. Окръжен съд във Вилнюс (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Окръжен съд в Каунас (Kaunas) (Kauno apygardos teismas)
 5. Окръжен съд в Клайпеда (Klaipeda) (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Окръжен съд в Паневежис (Panevezys) (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Окръжен съд в Шяуляй (Siauliai) (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Върховен административен съд (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Регионален административен съд във Вилнюс (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Регионален административен съд в Каунас (Kaunas) (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Регионален административен съд в Клайпеда (Klaipeda) (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Регионален административен съд в Шяуляй (Siauliai) (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Регионален административен съд в Паневежис (Panevezys) (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Последващи производства

Върховни съдилища

Други съдилища

Налична ли е информация:

 • относно обжалване?

Не

Не

 • относно това дали дадено дело все още е висящо?

Не

Не

 • относно резултата от обжалването?

Не

Не

 • относно неотменимостта на решението?

Не

Не

 • относно последващи производства пред:

друг вътрешен съд (Конституционния съд…)?

Съда на Европейските общности?

Съда по правата на човека?

Не

Не


Правила относно публикуването

 • Решенията на съдилищата се публикуват в съответствие с Регламент № 13P-378 PDF (148 Kb) lt. на Съдебния съвет от 2005 г.
 • Публикува се пълното анонимизирано решение.
Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.