Vnitrostátní judikatura

Dánsko

Obsah zajišťuje
Dánsko

Databáze rozsudků (Domsdatabasen) je databáze obsahující vybrané rozsudky vydané dánskými soudy.

Databáze rozsudků je vytvářena postupně od roku 2022. Obsahuje občanskoprávní rozhodnutí a menší výběr rozhodnutí v trestních věcech zvláštního veřejného zájmu.

Používání databáze rozsudků je bezplatné.

Databáze je k dispozici na adrese: https://domsdatabasen.dk/

Poslední aktualizace: 17/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.