Vnitrostátní judikatura

Soudy členských států Evropské unie (EU) uplatňují a vykládají právo příslušných členských států, jakož i právo EU. Proto je v zájmu občanů a odborníků v oblasti práva, aby měli přístup nejen k judikatuře svého členského státu, ale rovněž i k judikatuře ostatních členských států EU.

Většina členských států má jednu nebo více databází rozhodnutí a stanovisek svých soudů, která se týkají práva EU, vnitrostátního práva a rovněž regionálních a/nebo místních právních předpisů. Informace dostupné na webu mohou být občas omezené na určité soudy (například nejvyšší soudy) nebo na určité typy rozhodnutí.

Judikaturu členského státu můžete vyhledat přes databázi členského státu, výběrem jedné z vlaječek uvedených na pravé straně budete přesměrováni na příslušnou vnitrostátní stránku; případně můžete použít některou z evropských databází (níže uvedený seznam nemusí být vyčerpávající):

  • JURE, tato databáze, kterou vytvořila Evropská komise, obsahuje judikaturu o příslušnosti soudů v občanských a obchodních věcech a o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v jiném státě, než ve kterém byla rozhodnutí vynesena. Tato databáze zahrnuje judikaturu o významných mezinárodních úmluvách (tj. Bruselské úmluvě z roku 1968, Luganské úmluvě z roku 1988) a dále judikaturu EU a judikaturu členských států.
  • Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie (ACA Europe) zajišťuje dvě databáze judikatury členských států pod názvem „JuriFast“ a „DecNat“, které jsou zaměřené na uplatňování práva EU. Rozhodnutí jsou uváděna v původním jazyce spolu se stručným obsahem v angličtině a francouzštině. Databáze „Dec.Nat“ obsahuje rovněž posudky a analýzy vnitrostátních rozhodnutí vypracované Ředitelstvím výzkumu a dokumentace Soudního dvora Evropské unie.
  • Prostřednictvím webových stránek Síť předsedů nejvyšších soudních dvorů členských států EU můžete nalézt stránky řady vnitrostátních databází (včetně některých kandidátských států), které obsahují judikaturu nejvyšších soudů těchto států.
  • Informační portál Agentury pro základní práva EU obsahuje databázi vnitrostátních rozhodnutí soudů a zvláštních orgánů zabývajících se otázkami legislativy upravující zákaz diskriminace.
  • CODICES, databáze vytvořená takzvanou benátskou komisí Rady Evropy obsahuje judikaturu o ústavních otázkách, a to nejen členských států EU, ale i ostatních členů Rady Evropy.

Kromě toho evropských portál e-Justice rovněž poskytuje informace o různých soudech členských států. Mnoho z těchto soudů má webové stránky s databází své vlastní judikatury.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.