National retspraksis

Tjekkiet

Dette afsnit giver et overblik over tjekkisk retspraksis samt en beskrivelse af og links til de relevante databaser vedrørende retspraksis.

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Retspraksis på internettet

Retspraksis er offentligt tilgængelig på Justitsministeriets websted https://www.justice.cz/ (se "Judikatura" (retspraksis)).

Hver af de følgende domstole fører en database med sin egen retspraksis:

  • forfatningsdomstolen (Ústavní soud)
  • højesteret (Nejvyšší soud)
  • den øverste forvaltningsdomstol (Nejvyšší správní soud).

Resuméer af alle den øverste forvaltningsdomstols afgørelser offentliggøres i anonymiseret form på webstedet for den øverste forvaltningsdomstol. Nogle af den øverste forvaltningsdomstols afgørelser samt nogle af de lavere forvaltningsdomstoles afgørelser, som er udvalgt af alle dommerne ved den øverste forvaltningsdomstol på grundlag af afgørelsernes vigtighed, behandles mere indgående.

Offentliggørelse af afgørelser/overskrifter

Domme offentliggøres på webstedet for den relevante højesteret.

Formater

Retspraksis foreligger i html-format.

Domstole, der fører en database over sin praksis

Der er tale om de følgende domstole:

Yderligere procedurer

Højesteret

Andre domstole

Findes der oplysninger om:

appelsager?

Nej

Ja (https://www.justice.cz/, se InfoSoud)

hvorvidt sagen stadig verserer?

Nej

Ja (InfoSoud)

resultatet af en appel?

Nej

Ja (InfoSoud)

hvorvidt afgørelsen er endelig?

Nej

Nej

yderligere procedurer ved:

en anden national domstol (f.eks. forfatningsdomstol)?

EU-Domstolen?

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Regler om offentliggørelse

på nationalt plan?

på domstolsplan?

Findes der bindende regler om offentliggørelse af retspraksis

Ja

Ja

Højesteret

Andre domstole

Offentliggøres hele retspraksis eller kun en del af denne?

Fuldt anonymiseret

Fuldt anonymiseret

Hvis der kun offentliggøres en del af retspraksis,

hvilke kriterier anvendes der da?

Beskyttelse af personoplysninger

Juridiske databaser

Databasens navn og URL-adresse

Portalen for den offentlige forvaltning

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, det er gratis at benytte databasen.

Kort beskrivelse af indhold

Databasen indeholder Tjekkiets lovgivning på tjekkisk.

Sidste opdatering: 16/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.