National retspraksis

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Retspraksis tilgængelig på et websted

Præsentation af domme/overskrifter

Den øverste forvaltningsdomstol (Symvoúlio tis Epikrateías)

Højesteret (Áreios Págos) (den civile og strafferetlige kassationsdomstol)

Andre domstole

Retspraksis præsenteret med overskrifter

Ja

(sammendrag af dommerkollegiets domme med relevant overskrift er blevet offentliggjort siden 2018)

Ja

(alle straffe- og civilretlige domme siden 2006)

Ja

(sammendrag af domme afsagt af de største forvaltningsdomstole er offentliggjort på den øverste forvaltningsdomstols websted)

(det er muligt at søge i retspraksis på webstedet for Piræus' ret i første instans (Protodikeío) og appelret (Efeteío))

Eksempler på overskrifter

Testamenter, motorkøretøjer, arbejdsret, erstatning, appelsager

Formater

Den øverste forvaltningsdomstol og Højesteret

Andre domstole

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Hvilke andre formater anvendes?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (forvaltningsdomstolene)

Nej

(Andre domstole)

HTML (forvaltningsdomstolene)

Nej

(Andre domstole)

Tilgængelighed af oplysninger om yderligere procedurer

Den øverste forvaltningsdomstol

Højesteret

Forvaltningsdomstolene

Andre domstole

Oplysninger om appelsager?

Ja

Ja

Ja

Ja

Om en sag stadig verserer?

Ja

Ja

Ja

Ja

Om resultatet af appelsager?

Ja

Ja

Ja

Piræus' ret i første instans og appeldomstol

Om en afgørelse er endelig?

Ja

Ja

– Athens forvaltningsretlige appeldomstol: Ja, hvis den ikke er appelleret

Nej

Om yderligere procedurer ved en anden national ret (forfatningsdomstol osv.)?

EU-Domstolen?

Menneskerettighedsdomstolen?

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Regler for offentliggørelse

På nationalt plan?

På domstolsniveau?

Findes der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis?

Ja

{personoplysninger – Lov 4624/19 og databeskyttelsesforordningen [forordning (EU) 2016/679]}

Ja

{personoplysninger – Lov 4624/19 og databeskyttelsesforordningen [forordning (EU) 2016/679]}

Den øverste forvaltningsdomstol og Højesteret

Andre domstole

Offentliggøres den fulde retspraksis eller kun et udvalg?

– Den øverste forvaltningsdomstol: Ca. 80 % af alle afgørelser er allerede offentliggjort. Offentliggørelsen af alle afgørelser vil ske gradvist.

– Højesteret offentliggør den fulde retspraksis for straffe- og civilretlige domme, bortset fra domme i henhold til artikel 565 i den civile retsplejelov (Kódikas Politikís Dikonomías).

– Forvaltningsdomstolene: Der offentliggøres et udvalg af domme.

– Piræus' ret i første instans og appeldomstol:

Der offentliggøres et udvalg af domme.

Hvis der foretages en udvælgelse, hvilke kriterier anvendes da?

– Den øverste forvaltningsdomstol: Sagens betydning

– Athens forvaltningsretlige appeldomstol: Sagens betydning

Den øverste forvaltningsdomstol

Højesteret

Andre domstole

Anonymiseres de retsafgørelser, der offentliggøres på internettet (ved fjernelse af navne)?

Ja

Ja

Ja

Hvis ja, for alle afgørelser?

Den øverste forvaltningsdomstol anonymiserer alle domme, der er offentliggøres på dens websted.

Ja

– med undtagelse af domme i henhold til artikel 565 i den civile retsplejelov.

Afgørelser siden

1990

2006

2017

Relaterede links

Højesteret

Den øverste forvaltningsdomstol

Athens appeldomstol

Athens forvaltningsretlige appeldomstol

Athens forvaltningsretlige domstol i første instans

Athens ret i første instans

Sidste opdatering: 14/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.