National retspraksis

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

Retspraksis tilgængelig på et websted

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Efter søgning præsenteres søgeresultaterne på følgende måde:

Nr.

Domstol

År

Sagstype

Sagsnr.

Dommer

Dato for afgørelsen

Resultat af sags­behandlingen

Civilretlig, strafferetlig eller forvaltnings­retlig

Fornavn, efternavn og kode

Link til afgørelsen i doc-format

 

Formater

Retspraksis er tilgængelig i følgende format:

*.doc

Domstole

Følgende domstole findes i databasen:

 1. Højesteret (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Appeldomstolen (Apeliacinis teismas)
 3. Byretten i Vilnius (første instans i strafferetlige sager) (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Byretten i Kaunas (første instans i strafferetlige sager) (Kauno apygardos teismas)
 5. Byretten i Klaipeda (første instans i strafferetlige sager) (Klaipėdos apygardosteismas)
 6. Byretten i Panevezys (første instans i strafferetlige sager) (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Byretten i Siauliai (første instans i strafferetlige sager) (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Den øverste forvaltningsdomstol (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Den regionale forvaltningsdomstol i Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Den regionale forvaltningsdomstol i Kaunas (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Den regionale forvaltningsdomstol i Klaipeda (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Den regionale forvaltningsdomstol i Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Den regionale forvaltningsdomstol I Panevezys (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Yderligere procedurer

Højere retsinstanser

Andre domstole

Findes der oplysninger om

 • eventuelle appelsager?

Nej

Nej

 • hvorvidt sagen stadig verserer?

Nej

Nej

 • resultatet af en appel?

Nej

Nej

 • hvorvidt afgørelsen kan omstødes?

Nej

Nej

 • yderligere procedurer ved

en anden national domstol (f.eks. forfatningsdomstol)?

EF-Domstolen?

Menneskerettighedsdomstolen?

Nej

Nej

Regler for offentliggørelse

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.