Εθνική νομολογία

Βέλγιο

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε επισκόπηση των πηγών και του περιεχομένου της βελγικής νομολογίας, καθώς και συνδέσμους προς σχετικές βάσεις δεδομένων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Διαθέσιμοι ιστότοποι

Η δημόσια βάση δεδομένων JUPORTAL της βελγικής νομολογίας υπάρχει από το τέλος του 2017.

Η νομολογία στο σύστημα JUPORTAL είναι διαθέσιμη μέσω της μηχανής αναζήτησης JUPORTAL, η οποία έχει αντικαταστήσει την προηγούμενη μηχανή αναζήτησης Jure-Juridat από τον Νοέμβριο του 2020.

Μέρος της βάσης δεδομένων JUPORTAL είναι επίσης διαθέσιμη μέσω της ευρωπαϊκής μηχανής αναζήτησης ECLI και συγκεκριμένα η νομολογία των ακόλουθων δικαστηρίων:

  • του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Cour constitutionnelle / Grondwettelijk Hof)
  • του Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Cour de cassation / Hof van Cassatie)
  • των εφετείων (cour d’appel / hof van beroep)
  • των δευτεροβάθμιων εργατοδικείων (cour du travail / arbeidshof)
  • των πρωτοδικείων (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg)
  • των εμποροδικείων (tribunal de l'entreprise / ondernemingsrechtbank)
  • των πρωτοβάθμιων εργατοδικείων (tribunal du travail / arbeidsrechtbank)

Παρακολούθηση εκκρεμών διαδικασιών

Ανώτατο Δικαστήριο

Λοιπά δικαστήρια

Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με:

Την ύπαρξη αγωγής/έφεσης;

Ναι

Ναι

Το γεγονός ότι η υπόθεση εξακολουθεί να εκκρεμεί;

Ναι

Όχι

Την έκβαση αγωγής/έφεσης;

Ναι

Όχι

Τον αμετάκλητο και οριστικό χαρακτήρα δικαστικής απόφασης;

Όχι

Όχι

Το γεγονός ότι μπορεί να κινηθεί περαιτέρω διαδικασία ενώπιον

— άλλου δικαστηρίου (π.χ. του Συνταγματικού Δικαστηρίου);

— του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

— του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου;

Ναι

Ναι

Ναι/Όχι

Ναι/Όχι

Ναι/Όχι

Ναι/Όχι


Κανόνες δημοσίευσης

Σε εθνικό επίπεδο;

Για αποφάσεις ορισμένων δικαστηρίων;

Υπάρχουν υποχρεωτικοί κανόνες σχετικά με τη δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων;

Όχι

Όχι


Υπάρχουν μη δεσμευτικοί κανόνες δεοντολογίας.

Ανώτατο Δικαστήριο

Λοιπά δικαστήρια

Δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο ή απλώς επιλεγμένα μέρη;

Επιλεγμένα μέρη

Επιλεγμένα μέρη

Εάν δημοσιεύονται επιλεγμένα μέρη, ποια είναι τα κριτήρια;

Κοινωνικό και νομικό ενδιαφέρον

Κοινωνικό και νομικό ενδιαφέρον

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.