Εθνική νομολογία

Δανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

H Domsdatabasen (βάση δεδομένων για δικαστικές αποφάσεις) είναι βάση δεδομένων που περιέχει επιλεγμένες αποφάσεις των δανικών δικαστηρίων.

Εμπλουτίζεται σταδιακά, αρχής γενομένης από το 2022. Η βάση δεδομένων περιέχει δικαστικές αποφάσεις σε αστικές υποθέσεις, καθώς και μικρό αριθμό δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις ιδιαίτερου δημόσιου συμφέροντος.

Η βάση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν.

Η εν λόγω βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: https://domsdatabasen.dk/

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.