Εθνική νομολογία

Γερµανία

Η σελίδα αυτή παρέχει επισκόπηση της νομολογίας στη Γερμανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Η δικαστική εξουσία ανατίθεται στους δικαστές· ασκείται από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundesverfassungsgericht), τα ομοσπονδιακά δικαστήρια και τα δικαστήρια των 16 ομόσπονδων κρατών [βλ. άρθρο 92 του Θεμελιώδους Νόμου (GG)].

Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων νομολογίας

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών δημοσιεύει δωρεάν επιλεγμένες αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου (Bundesverfassungsgericht), των ανώτατων ομοσπονδιακών δικαστηρίων και του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Bundespatentgericht) από το 2010 και μετά στον ιστότοπο νομολογία στο ίντερνετ για τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Ανεξαρτήτως αυτού, το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundesverfassungsgericht) και τα ομοσπονδιακά δικαστήρια δημοσιεύουν δωρεάν αποφάσεις για μη εμπορική χρήση στους αντίστοιχους ιστοτόπους τους. Επίσης, δημοσιεύονται στους ιστοτόπους δελτία Τύπου προς ενημέρωση σχετικά με σημαντικές εκκρεμείς υποθέσεις και την έκβασή τους.

Δεδομένου ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αποτελεί ομοσπονδιακό κράτος, τα ομόσπονδα κράτη μεριμνούν τα ίδια για τη δημοσίευση των δικών τους δικαστικών αποφάσεων. Προς τον σκοπό αυτόν έχουν δημιουργήσει δικούς τους ιστοτόπους, προς τους οποίους παρέχονται σύνδεσμοι στην πύλη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των ομόσπονδων κρατών για τη δικαιοσύνη (Justizportal des Bundes und der Länder).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Νομολογία στο Διαδίκτυο

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundesverfassungsgericht)

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (Bundesgerichtshof)

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht)

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο (Bundesfinanzhof)

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (Bundesarbeitsgericht)

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Κοινωνικής Ασφάλισης (Bundessozialgericht)

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Bundespatentgericht)

Πύλη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των ομόσπονδων κρατών για τη δικαιοσύνη

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.