Εθνική νομολογία

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε παρουσιάζονται με τον ακόλουθο τρόπο:

Αριθ.

Δικαστήριο

Έτος

Είδος υπόθεσης

Αριθμός υπόθεσης

Δικαστής

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

Αποτέλεσμα ακροαματικής διαδικασίας

Αστική, ποινική ή διοικητική

Ονοματεπώνυμο και κωδικός

Σύνδεση με το αρχείο της απόφασης σε μορφότυπο DOC


Μορφότυποι

Η νομολογία διατίθεται στον ακόλουθο μορφότυπο:

*.doc

Ποια δικαστήρια αφορά

Στη βάση δεδομένων περιέχονται τα ακόλουθα δικαστήρια:

 1. Ανώτατο Δικαστήριο (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Εφετείο (Apeliacinis teismas)
 3. Πρωτοδικείο Βίλνας (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Πρωτοδικείο Kaunas (Kauno apygardos teismas)
 5. Πρωτοδικείο Klaipeda (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Πρωτοδικείο Panevezys (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Πρωτοδικείο Siauliai (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο Βίλνας (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο Kaunas (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο Klaipeda (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο Panevezys (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα δικαστήρια

Λοιπά δικαστήρια

Παρέχονται πληροφορίες:

 • για εφέσεις;

Όχι

Όχι

 • για το εάν εκκρεμεί ακόμη κάποια υπόθεση;

Όχι

Όχι

 • για τα αποτελέσματα των εφέσεων;

Όχι

Όχι

 • για το αμετάκλητο της απόφασης;

Όχι

Όχι

 • για περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον:

άλλου εγχώριου δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο...);

του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Όχι

Όχι


Κανόνες δημοσίευσης

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.