Εθνική νομολογία

Λουξεµβούργο

Το παρόν τμήμα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομολογία των δικαστηρίων του Λουξεμβούργου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Ηλεκτρονικά προσβάσιμη νομολογία

Οι αποφάσεις διατίθενται ηλεκτρονικά με βάση την ημερομηνία ή τον αριθμό τους.

Μορφότυποι

Η νομολογία είναι προσβάσιμη σε μορφή PDF.

Οικεία δικαστήρια

Στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπάρχει τμήμα αφιερωμένο στο Συνταγματικό Δικαστήριο, από το οποίο παρέχεται επίσης πρόσβαση σε κατάλογο των αποφάσεων του Δικαστηρίου.

Ο ιστότοπος του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου του Λουξεμβούργου (Cour Administratif / Tribunal Administratif) περιέχει επίσης βάση δεδομένων με τις αποφάσεις των δύο αυτών δικαστηρίων.

Στον ιστότοπο της διοίκησης των δικαστηρίων παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις (ανωνυμοποιημένες) δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο, το Ακυρωτικό Δικαστήριο και τα διοικητικά δικαστήρια.

Άλλες διαδικασίες

Είναι επίσης διαθέσιμες πληροφορίες για τα ακόλουθα:

  • τα ένδικα μέσα·
  • την κατάσταση μιας υπόθεσης (π.χ.: σε εκκρεμότητα)·
  • τα αποτελέσματα των ένδικων μέσων·
  • το αμετάκλητο των αποφάσεων·
  • άλλες διαδικασίες ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Διοικητικού Εφετείου και του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, του Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Διοικητικού Εφετείου και του Διοικητικού Πρωτοδικείου δημοσιεύεται στη δικτυακή πύλη της δικαιοσύνης του Λουξεμβούργου και στον δικτυακό τόπο των διοικητικών δικαστηρίων.

Κανόνες δημοσίευσης:

Οι αποφάσεις επί συνταγματικών υποθέσεων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα («Mémorial»).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διοικητικά δικαστήρια

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministère de la Justice)

Δικτυακή πύλη δικαιοσύνης Λουξεμβούργου

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.