Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Λουξεµβούργο

Στη σελίδα αυτή παρέχονται πληροφορίες για τη νομολογία του Λουξεμβούργου

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Οι δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται ηλεκτρονικά με την ημερομηνία ή τον αριθμό τους.

Μορφότυποι

Η νομολογία διατίθεται σε μορφότυπο Word ή PDF.

Δικαστήρια

Ο δικτυακός τόπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνει μια σελίδα για το Συνταγματικό Δικαστήριο, η οποία επιτρέπει επίσης την πρόσβαση σε κατάλογο των αποφάσεων του Δικαστηρίου.

Ο δικτυακός τόπος του Διοικητικού Εφετείου και Πρωτοδικείου του Λουξεμβούργου περιέχει επίσης βάση δεδομένων με τις αποφάσεις των δύο αυτών οργάνων.

Ο δικτυακός τόπος της διοίκησης των δικαστηρίων επιτρέπει την πρόσβαση σε δικαστικές αποφάσεις (ανώνυμες) που έχουν εκδοθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο, το Ακυρωτικό Δικαστήριο και τα διοικητικά δικαστήρια.

Περαιτέρω διαδικασίες

Δίδονται επίσης πληροφορίες για:

  • τα ένδικα μέσα
  • το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση (π.χ. αν εκκρεμεί)
  • το αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων
  • το αμετάκλητο των αποφάσεων
  • περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και του Διοικητικού Εφετείου και Πρωτοδικείου.

Η νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, του Συνταγματικού Δικαστηρίου, και του Διοικητικού Εφετείου και Πρωτοδικείου δημοσιεύεται στη Δικτυακή πύλη της Δικαιοσύνης του Λουξεμβούργου, και στον δικτυακό τόπο των διοικητικών δικαστηρίων.

Κανόνες δημοσίευσης

Οι συνταγματικές υποθέσεις πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα («Mémorial »).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διοικητικά δικαστήρια

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δικτυακή πύλη της Δικαιοσύνης του Λουξεμβούργου

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/06/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.