Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Belgia

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus oikeuskäytännön lähteisiin ja niiden sisältöön sekä viitataan asiaankuuluviin tietokantoihin.

Sisällön tuottaja:
Belgia

Verkossa saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Belgian oikeuskäytännön julkinen tietokanta JUPORTAL on ollut käytössä vuoden 2017 lopusta alkaen.

JUPORTAL-järjestelmän sisältämä oikeuskäytäntö on saatavilla JUPORTAL-hakukoneessa, joka korvasi entisen Jure-Juridat-hakukoneen marraskuussa 2020.

Osa JUPORTAL-tietokannasta on käytettävissä myös eurooppalaisen ECLI-hakukoneen kautta, nimittäin seuraavien tuomioistuinten oikeuskäytäntö:

  • perustuslakituomioistuin,
  • kassaatiotuomioistuin,
  • muutoksenhakutuomioistuimet,
  • toisen oikeusasteen työtuomioistuimet,
  • ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet,
  • ensimmäisen oikeusasteen kauppatuomioistuimet,
  • ensimmäisen oikeusasteen työtuomioistuimet.

Jatkokäsittelyt

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Annetaanko tietoa

muutoksenhakukeinosta?

Kyllä

Kyllä

siitä, että asian käsittely on yhä kesken?

Kyllä

Ei

muutoksenhaun tuloksesta?

Kyllä

Ei

päätöksen lopullisuudesta?

Ei

Ei

siitä, että käsittelyä voidaan jatkaa

toisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuin...)?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa?

Kyllä

Kyllä

Kyllä/Ei

Kyllä/Ei

Kyllä/Ei

Kyllä/Ei


Julkaisusäännöt

Kansallisesti?

Tiettyjen tuomioistuinten päätösten osalta?

Onko oikeuden päätösten julkaisemisesta olemassa ehdottomia sääntöjä?

Ei

Ei


On olemassa menettelytapasääntöjä, jotka eivät ole velvoittavia.

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko päätöksen teksti kokonaan vai valikoiduin osin?

Valikoiduin osin

Valikoiduin osin

Jos teksti julkaistaan valikoiduin osin, millä perusteella valinta tehdään?

Yhteiskunnallisen ja oikeudellisen merkityksen perusteella

Yhteiskunnallisen ja oikeudellisen merkityksen perusteella

Päivitetty viimeksi: 04/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.