Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Bulgaria

Tässä osiossa esitellään Bulgarian oikeuskäytäntöä ja oikeustapaustietokantoja linkkeineen. Korkein hallinto-oikeus valvoo yleisesti lakien säätämisen oikeellisuutta ja kohtuullisuutta hallinto-oikeuden alalla. Korkein hallinto-oikeus käsittelee valitukset ministerineuvoston, pääministerin, varapääministerien, ministerien, suoraan ministerineuvoston alaisuudessa toimivien toimielinten johtajien sekä ylimmän tuomioistuinneuvoston, Bulgarian keskuspankin ja piirijohtajien toimista ja muista laissa määritellyistä toimista. Tuomioistuin tekee päätökset siirrettyä toimivaltaa käyttäen hyväksyttyjen säädösten lainmukaisuutta koskevissa riita-asioissa. Kassaatiotuomioistuimena se tutkii hallintoasioissa annetut tuomioistuinten päätökset ja käsittelee hallintoasioissa annettuja tuomioistuinten päätöksiä koskevat muutoksenhakupyynnöt. Korkein kassaatiotuomioistuin on ylin oikeusaste rikosasioissa sekä kauppa- ja siviilioikeutta koskevissa asioissa. Se on toimivaltainen koko Bulgarian tasavallan alueella. Lainkäyttöelimiä ovat korkein kassaatiotuomioistuin, korkein hallinto-oikeus, muutoksenhakutuomioistuimet, piirituomioistuimet, sotilastuomioistuimet ja aluetuomioistuimet. Tuomiot ja päätökset arkistoidaan kyseisten tuomioistuinten tietokantoihin sekä paperilla että sähköisessä muodossa.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Korkeimmalla hallinto-oikeudella on ollut internet-sivusto vuoden 2002 alusta lähtien. Sivusto perustettiin, jotta yksityis- ja oikeushenkilöt sekä hallintoelimet voisivat helposti tutustua tuomioistuimen toimintaa koskeviin tietoihin.

Oikeuskäytäntö on saatavilla tuomioistuimen internet-sivuilla. Tietokantaan pääsy edellyttää tavanomaista maksutonta rekisteröitymistä (käyttäjätunnus ja salasana).

Korkeimmalla kassaatiotuomioistuimella on internet-sivusto, jolta on suora pääsy sen tietokantaan.

Päätösten esittäminen / Otsikointi

Korkein hallinto-oikeus

Internetissä olevissa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä ei ole otsikkoa eikä johdantoa. Päätöksestä esitetään numero, antamispäivä ja sen asian numero, jota se koskee, esimerkiksi:

“Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”

Korkein kassaatiotuomioistuin

Tuomiot annetaan paperiversioina ja julkaistaan Bulgarian tasavallan korkeimman kassaatiotuomioistuimen tiedotteessa, vuosikirjassa ja internet-sivustolla.

Hakuvaihtoehdot ovat seuraavat: tuomioistuintiedot ja asianosaisten nimet; korkeimman kassaatiotuomioistuimen rekisteröimä asianumero; korkeimman kassaatiotuomioistuimen jaostossa annettu asianumero.

Täydelliset versiot 1. lokakuuta 2008 jälkeen annetuista tuomioista (joista on poistettu henkilötiedot) saa 'hakutulokset'-sivun alalaidassa olevaa linkkiä napsauttamalla.

Bulgarian korkeimman kassaatiotuomioistuimen uutis- ja lehdistötiedotteet julkaistaan säännöllisesti tuomioistuimen internet-sivuston osiossa "lehdistöpalvelu". Yleisesti kiinnostavissa asioissa annetut tuomiot julkaistaan tässä osiossa ja myös korkeimman kassaatiotuomioistuimen tietokannassa.

Tiedostomuodot

Korkein hallinto-oikeus

Oikeuskäytäntö on saatavilla korkeimman hallinto-oikeuden internet-sivustolla HTML-muodossa.

Korkein kassaatiotuomioistuin

Oikeuskäytäntö on saatavilla korkeimman kassaatiotuomioistuimen internet-sivustolla PDF-muodossa.

Kyseiset tuomioistuimet

Jatkokäsittelyt

Ylimmät tuomioistuimet – korkein hallinto-oikeus ja korkein kassaatiotuomioistuin

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tiedot

  • valituksista?

Kyllä

Kyllä

  • asian vireilläolosta?

Kyllä

Kyllä

  • valituksen lopputuloksesta?

Kyllä

Kyllä

  • päätöksen peruuttamattomuudesta?

Kyllä

Kyllä

  • muista käsittelyistä

 toisessa kansallisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuin tms.)?

 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa?

 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei sovelleta

Ei sovelleta


Julkaisusäännöt

Kansallisella tasolla

Tuomioistuinten tasolla

Onko sitovia sääntöjä oikeuskäytännön julkaisemisesta?

Kyllä – oikeuslaitosta koskevan lain 64 § 1 momentti

Kyllä


Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko oikeuskäytäntö kokonaisuudessaan vai osittain?

Korkein hallinto-oikeus ja korkein kassaatiotuomioistuin – koko oikeuskäytäntö

Koko oikeuskäytäntö / vain osa siitä

Valintaperusteet

Ei sovelleta

Ei sovelleta


Päivitetty viimeksi: 17/12/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.