Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Tšekki

Tässä osiossa kerrotaan Tšekin oikeuskäytännöstä ja oikeustapaustietokannoista sekä annetaan linkkejä.

Sisällön tuottaja:
Tšekki

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Oikeuskäytäntö on julkisesti saatavilla oikeusministeriön internet-sivustolla https://www.justice.cz/ osiosta ”Judikatura” (oikeuskäytäntö).

Seuraavat tuomioistuimet pitävät yllä tietokantaa omasta oikeuskäytännöstään:

  • perustuslakituomioistuin
  • korkein oikeus
  • korkein hallinto-oikeus.

Kaikista korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä julkaistaan sen internet-sivustolla tiivistelmä, josta on poistettu asianosaisten henkilötiedot. Joitakin korkeimman hallinto-oikeuden sekä alempien hallintotuomioistuinten päätöksiä, jotka valitaan korkeimman hallinto-oikeuden kaikkien tuomarien muodostamassa lautakunnassa päätöksen merkityksen perusteella, on käsitelty yksityiskohtaisemmin.

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Korkeimpien oikeuksien päätökset ovat saatavilla internetissä.

Tiedostomuoto

Oikeustapaukset ovat saatavissa HTML-tiedostoina.

Asianomaiset tuomioistuimet

Seuraavien tuomioistuinten oikeustapaukset julkaistaan.

Jatkokäsittelyt

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Onko tietoa saatavissa

muutoksenhausta?

Ei

Kyllä (https://www.justice.cz/, "InfoSoud")

asian keskeneräisyydestä?

Ei

Kyllä ("InfoSoud")

muutoksenhaun tuloksista?

Ei

Kyllä ("InfoSoud")

päätöksen peruuttamattomuudesta/lopullisuudesta?

Ei

Ei

jatkokäsittelyistä

toisessa kansallisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa …)?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Julkaisusäännöt

…valtakunnallisesti?

…tuomioistuimissa?

Onko oikeuskäytännön julkaisemisesta annettu sitovia sääntöjä…

Kyllä

Kyllä

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko oikeuskäytäntö kokonaan vai ainoastaan valikoivin osin

kokonaan henkilötiedot poistettuina

kokonaan henkilötiedot poistettuina

Jos julkaistavat tapaukset valitaan,

mitä valintaperusteita käytetään?

henkilötietojen suojaaminen

Oikeudelliset tietokannat

Tietokannan nimi ja URL-osoite

Valtionhallinnon portaali

Onko tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, tietokantaa voi käyttää maksutta.

Lyhyt kuvaus sisällöstä

Tietokantaan sisältyy Tšekin tasavallan lainsäädäntöä tšekin kielellä.

Päivitetty viimeksi: 16/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.