Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.
Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Englanti ja Wales

Tässä jaksossa kuvataan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytäntöä erityisesti Englannin ja Walesin oikeudenkäyttöalueen kannalta. Jaksossa käsitellään erityisesti sellaista oikeuskäytäntöä, johon yleisöllä on mahdollisuus tutustua julkisissa tietokannoissa.

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

Englannissa ja Walesissa saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Suuri osa Yhdistyneen kuningaskunnan Englannin ja Walesin oikeudenkäyttöalueen oikeuskäytännöstä on julkista.

Seuraavien tuomioistuinten oikeuskäytäntö julkaistaan kokonaisuudessaan: Civil Court of Appeal (siviiliasioiden muutoksenhakutuomioistuin), Administrative Courts (hallintotuomioistuimet) ja the Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistyneen kuningaskunnan korkein oikeus). Criminal Court of Appeal- (rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuin) ja muiden ylemmän oikeusasteen High Court -tuomioistuinten tuomioista julkaistaan valikoima. Se käsittää asioita, joilla on erityistä oikeudellista tai yleistä merkitystä.

Perhe- ja rikosasioita koskevat tuomiot saatetaan julkaista nimettöminä.

Oikeuskäytäntöä on julkaistu vuodesta 1997, vaikkakin valikoima aiempaa oikeuskäytäntöä on saatavilla. Oikeuskäytäntö julkaistaan yleensä 1 - 14 päivän kuluessa tuomion antamisesta.

Court of Appeal -tuomioistuimen siviilioikeus- ja rikosoikeusjaoston tuomiot ja asianomaisen tuomarin valitsemat Administrative Court -tuomioistuimen tuomiot ovat saatavilla maksutta Bailii-tietokannassa (British and Irish Legal Information Institute). Jos High Court -tuomioistuimen tuomiota ei ole saatavilla Bailii-tietokannassa, jäljennöksen voi pyytää suoraan tuomioistuimelta.

Oikeudelliset tietokannat

Ylähuoneen (House of Lords) muutoksenhakuvaliokunnan (Appellate Committee) tuomiot ovat saatavilla 14. marraskuuta 1996 ja 30. heinäkuuta 2009 väliseltä ajalta. Tuomioiden hakeminen tietokannasta on ilmaista.

British and Irish Legal Information Instituten Bailii-tietokanta sisältää Court of Appeal -tuomioistuimen siviilioikeus- ja rikosoikeusjaoston tuomiot ja valikoiman Administrative Court -tuomioistuimen tuomioita. Tuomioiden hakeminen tietokannasta on ilmaista. Bailii-tietokanta sisältää myös ylähuoneen tuomioita vuodesta 1838.

Bailii-verkkosivustossa ovat saatavilla seuraavat kokoelmat:

 • England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions: Englannin ja Walesin muutoksenhakutuomioistuimen siviilioikeusjaoston tuomioita
 • England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) Decision: Englannin ja Walesin muutoksenhakutuomioistuimen rikosoikeusjaoston tuomioita
 • England and Wales High Court (Administrative Court) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen julkis- ja hallinto-oikeuden alan tuomioita
 • England and Wales High Court (Admiralty Division) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen merioikeusjaoston tuomioita
 • England and Wales High Court (Chancery Division) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen varallisuusasioita käsittelevän jaoston tuomioita
 • England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen kauppaoikeuden tuomioita
 • England and Wales High Court (Supreme Court Cost Office) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen korkeimman oikeuden oikeudenkäyntikuluja käsittelevän viraston päätöksiä
 • England and Wales High Court (Exchequer Court) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen vero-oikeuden tuomioita
 • England and Wales High Court (Family Division) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen perhejaoston tuomioita
 • England and Wales High Court (King's Bench Division) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen King's Bench ‑jaoston tuomioita. King's Bench käsittelee etupäässä monimutkaisia siviiliasioita (sopimus- ja vahingonkorvauskanteita jne.). Kun hallitsijana on nainen, nimitys on Queen's Bench.
 • England and Wales High Court (Mercantile Court) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen kauppaoikeuden tuomioita
 • England and Wales High Court (Patents Court) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen patenttioikeuden tuomioita
 • England and Wales High Court (Queen's Bench Division) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen Queen's Bench ‑jaoston tuomioita. Queen's Bench käsittelee etupäässä monimutkaisia siviiliasioita (sopimus- ja vahingonkorvauskanteita jne.). Kun hallitsijana on mies, nimitys on King's Bench.
 • England and Wales High Court (Technology and Construction Court) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen teknologia- ja rakennusoikeuden tuomioita
 • England and Wales Patents County Court Decisions: Englannin ja Walesin patentteja käsittelevän alemman oikeusasteen siviilituomioistuimen tuomioita.

Bailii-verkkosivusto sisältää tietoja myös Yhdistyneen kuningaskunnan eri tribunal-tuomioistuinten (erikoistuneiden hallintotuomioistuinten) tuomioista:

 • Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber): toisen asteen hallintotuomioistuimen hallintovalitusjaosto
 • Upper Tribunal (Finance and Tax): toisen asteen hallintotuomioistuin, vero- ja varallisuusjaosto
 • Upper Tribunal (Lands Chamber): toisen asteen hallintotuomioistuin, kiinteistöjaosto
 • First-tier Tribunal (Health, Education and Social Care Chamber): ensimmäisen asteen hallintotuomioistuin, terveydenhoito-, koulutus- ja sosiaaliturvajaosto
 • First-tier Tribunal (Tax): ensimmäisen asteen hallintotuomioistuin, verojaosto
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal: Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • Nominet UK Dispute Resolution Service: Nominet UK -riitojenratkaisuelin
 • Special Immigrations Appeals Commission: erityismuutoksenhakuelin maahanmuuttoasioissa
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal: Yhdistyneen kuningaskunnan työllisyysasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalvelu- ja rahoitusmarkkina-asioiden muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita
 • United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal: Yhdistyneen kuningaskunnan turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel: Yhdistyneen kuningaskunnan tietoturva-asioiden muutoksenhakutuomioistuin ja kansallista turvallisuutta käsittelevä muutoksenhakulautakunta
 • United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions: tuloveroja käsittelevien Yhdistyneen kuningaskunnan asiamiesten päätöksiä
 • UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions: sosiaaliturvaa ja elatusapua käsittelevien Yhdistyneen kuningaskunnan asiamiesten päätöksiä
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevien muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita
 1. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevän muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita (tulli)
 2. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevien muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita (valmistevero)
 3. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevien muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita (vakuutusmaksuvero)
 4. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevien muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita (kaatopaikkavero).

Linkkejä

Bailii, House of Lords, House of Lords, Bailii-verkkosivusto

Päivitetty viimeksi: 29/11/2012

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.