Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Saksa

Tällä sivulla kerrotaan oikeuskäytännöstä Saksassa.

Sisällön tuottaja:
Saksa

Tuomiovalta kuuluu tuomareille. Sitä käyttävät liittovaltion perustuslakituomioistuin, liittovaltion tuomioistuimet ja 16 osavaltion tuomioistuimet (ks. perustuslain 92 §).

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Liittovaltion oikeus- ja kuluttajansuojaministeriö on asettanut maksutta kansalaisten saataville verkkosivulle Rechtsprechung im Internet (oikeuskäytäntö internetissä) liittovaltion perustuslakituomioistuimen, liittovaltion ylimpien tuomioistuimien ja liittovaltion patenttituomioistuimen päätöksiä vuodesta 2010 alkaen.

Tästä riippumatta liittovaltion perustuslakituomioistuin ja muut liittovaltion tuomioistuimet julkaisevat ratkaisujaan myös omilla verkkosivuillaan maksutta ei-kaupallista käyttöä varten. Verkkosivuilla julkaistaan myös lehdistötiedotteita merkittävistä vireillä olevista asioista ja niiden ratkaisuista.

Koska Saksan liittotasavalta on liittovaltio, osavaltiot järjestävät itse omien tuomioistuinpäätöstensä julkaisemisen. Niillä on tätä varten omia portaaleja, joille on linkit liittovaltion ja osavaltioiden oikeusportaalissa (Justizportal des Bundes und der Länder).

Linkkejä

Oikeuskäytäntö internetissä

Liittovaltion perustuslakituomioistuin

Liittovaltion korkein oikeus

Liittovaltion hallintotuomioistuin

Liittovaltion verotuomioistuin

Liittovaltion työtuomioistuin

Liittovaltion sosiaalituomioistuin

Liittovaltion patenttituomioistuin

Liittovaltion ja osavaltioiden oikeusportaali

Päivitetty viimeksi: 24/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.