Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Saksa

Tällä sivulla kerrotaan oikeuskäytännöstä Saksassa.

Sisällön tuottaja:
Saksa

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Oikeustapaukset otsikoidaan

Liittovaltion korkein oikeus:

Ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus:

Kyllä, merkittävät tuomiot

Liittovaltion verotuomioistuin:

Kyllä

Liittovaltion työtuomioistuin:

Kyllä

Liittovaltion sosiaalituomioistuin:

Kyllä

Liittovaltion patenttituomioistuin

Ei


Liittovaltion korkeimman hallinto-oikeuden merkittävät tuomiot otsikoidaan, mikä auttaa käyttäjää löytämään ne helpommin.

Liittovaltion verotuomioistuimen tuomioissa on eräänlainen otsikointi, josta käyvät ilmi tuomion keskeiset osat.

Liittovaltion työtuomioistuimen tuomioiden otsikoinnissa mainitaan jaosto, päivämäärä ja tapauksen numero.

Esimerkkejä otsikoinnista

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: potenssilääkkeiden jättäminen korvattavien lääkkeiden ulkopuolelle on vastoin perustuslain 3 §:n 1 momenttia.

Liittovaltion verotuomioistuin: ei alennettua verokantaa rekisteröidyn yhtiön johto- ja hallintopalveluista jäsenten jäsenyhdistyksille – verolain 68 §:n 2 momentin b kohdan soveltamisala – kilpailu verolain 65 §:n 3 momentissa tarkoitetussa merkityksessä.

Liittovaltion työtuomioistuin: 10., 11.2.2009, 10 AZR 222/08, erityismaksu – työnantajien yksipuoliset säännöt – muutoksen tekeminen.

Tiedostomuoto

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

asiakirja

metatieto

asiakirja

metatieto

Mitä tiedostomuotoja on käytössä?

Liittovaltion korkein oikeus:

pdf

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus:

html

Liittovaltion verotuomioistuin:

html

Liittovaltion työtuomioistuin:

x html 1

Liittovaltion korkein oikeus:

pdf

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus:

pdf

Liittovaltion verotuomioistuin

html

Liittovaltion patenttituomioistuin:

pdf

Liittovaltion patenttituomioistuin:

-


Jatkokäsittelyt

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Onko tietoa saatavissa...

...muutoksenhausta?

Liittovaltion korkein oikeus: ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: kyllä

Liittovaltion työtuomioistuin: ei

Liittovaltion sosiaalituomioistuin: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei

...asian keskeneräisyydestä?

Liittovaltion korkein oikeus: ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: ei

Liittovaltion verotuomioistuin: kyllä

Liittovaltion työtuomioistuin: ei

Liittovaltion sosiaalituomioistuin: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei

...muutoksenhaun tuloksista?

Liittovaltion korkein oikeus: ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: kyllä

Liittovaltion verotuomioistuin: kyllä

Liittovaltion työtuomioistuin: ei

Liittovaltion sosiaalituomioistuin: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei

...päätöksen peruuttamattomuudesta?

Liittovaltion korkein oikeus: kyllä

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: ei

Liittovaltion verotuomioistuin: ei

Liittovaltion työtuomioistuin: ei

Liittovaltion sosiaalituomioistuin: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei

...jatkokäsittelystä maan muussa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuin…)?

...jatkokäsittelystä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa?

...jatkokäsittelystä ihmisoikeustuomioistuimessa?

Liittovaltion korkein oikeus: ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: ei

Liittovaltion verotuomioistuin: kyllä

Liittovaltion työtuomioistuin: kyllä

Liittovaltion sosiaalituomioistuin: ei

Liittovaltion korkein oikeus: ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: kyllä, joissakin tapauksissa

Liittovaltion verotuomioistuin: kyllä

Liittovaltion työtuomioistuin: kyllä

Liittovaltion sosiaalituomioistuin: ei

Liittovaltion korkein oikeus: ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: ei

Liittovaltion verotuomioistuin:

Liittovaltion sosiaalituomioistuin: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei


Liittovaltion patenttituomioistuin ilmoittaa kyseiset tiedot vain, kun ne on mainittu tuomion varsinaisessa tekstissä.

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus julkaisee internetissä ennakkoratkaisukäsittelyt Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.

Julkaisusäännöt

...valtakunnallisesti?

...tuomioistuimissa?

Onko oikeustapausten julkaisemisesta annettu sitovia sääntöjä...

Liittovaltion korkein oikeus: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: kyllä

Liittovaltion työtuomioistuin: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: kyllä

Liittovaltion verotuomioistuin: kyllä

Liittovaltion työtuomioistuin: kyllä


Liittovaltion korkeimmassa hallinto-oikeudessa säännöt on määritetty korkeimman hallinto-oikeuden säännön 55 §:ssä yhdessä tuomioistuinten perustamislain 169 §:n ja 173 §:n sekä tiedonvapauslain 1 §:n kanssa.

Liittovaltion verotuomioistuimessa sovelletaan yleensä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, eli liittovaltion verotuomioistuimen on otettava huomioon lehdistön oikeus tiedotusvälineiden yhdenvertaiseen kohteluun. Näin ollen liittovaltion verotuomioistuimen tuomioilla on julkistamispäivä. Julkistamispäivänä lehdistölle tiedotetaan tuomioista, tuomiot julkaistaan internetissä, tuomioiden ennakkotilaukset toimitetaan jne.

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko oikeuskäytäntö kokonaan vai valikoivin osin?

Liittovaltion korkein oikeus:

valikoivin osin

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus:

valikoivin osin

Liittovaltion verotuomioistuin:

valikoivin osin

Liittovaltion työtuomioistuin:

kokonaan

Liittovaltion sosiaalituomioistuin:

kokonaan

Liittovaltion patenttituomioistuin:

kokonaan

Jos julkaistavat tuomiot valikoidaan, mitä kriteerejä käytetään?

Liittovaltion korkein oikeus:

kaikki tuomiot perusteluineen

(”lausunnot”)

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus:

kyllä, perustavanlaatuisissa tuomioissa

Liittovaltion verotuomioistuin:

Kaikki liittovaltion verotuomioistuimen tuomiot ovat internetissä, ja ne myös julkaistaan Juris-tietokannassa. Kaikilla tuomioilla tarkoitetaan tuomioita, joiden dokumentointi on perusteltua tuomion sisällön puolesta (tietoja ei julkaista esimerkiksi tuomioista, joissa ei ole perusteluja).

Tuomiot ovat saatavilla internetissä neljä vuotta. Tämän jälkeen ne poistetaan.

Liittovaltion verotuomioistuin myös lähettää tuomioita sähköisesti (yksittäisiä tuomioita voi tilata viitenumeron avulla).


Liittovaltion sosiaalituomioistuimen tuomiovalikoima julkaistaan kokonaisuudessaan.

Päivitetty viimeksi: 26/11/2012

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.