Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Korkein hallinto-oikeus

Korkein oikeus (Areios Pagos), ylin tuomioistuin siviili- ja rikosoikeuden alalla)

Muut tuomioistuimet

Oikeuskäytäntö julkistetaan otsikoittain

Kyllä

(vuodesta 2018 alkaen tiivistelmät täysistunnon päätöksistä otsikoineen)

Kyllä

(vuodesta 2006 alkaen kaikki siviili- ja rikosoikeudelliset päätökset)

Kyllä

(korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivustolla julkaistaan tiivistelmät suurimpien hallintotuomioistuinten tuomioista)

(oikeuskäytäntöön voi tutustua Pireuksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja muutoksenhakutuomioistuimen verkkosivustolla)

Esimerkkejä otsikoista:

Testamentit, autot, työhön liittyvät kysymykset, korvaukset, muutoksenhaut

Tiedostomuodot

Korkein hallinto-oikeus ja korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Asiakirja

Metatiedot

Asiakirja

Metatiedot

Mitä muita tiedostomuotoja käytetään?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (hallintotuomioistuimet)

Ei

(muut tuomioistuimet)

HTML (hallintotuomioistuimet)

Ei

(muut tuomioistuimet)

Jatkokäsittely

Korkein hallinto-oikeus

Korkein oikeus

Hallintotuomioistuimet (Dioikitika dikastiria)

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tietoa muutoksenhausta?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

– siitä, missä määrin asian käsittely on yhä kesken?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

– muutoksenhaun tuloksista?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Pireuksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ja muutoksenhakutuomioistuin

– päätöksen peruuttamattomuudesta?

Kyllä

Kyllä

– Ateenan hallinnollinen muutoksenhakutuomioistuin: kyllä, jos ei ole kyse muutoksenhausta

Ei

– jossakin muussa kansallisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa…)?

– Euroopan unionin tuomioistuimessa?

– Ihmisoikeustuomioistuimessa?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Julkaisusäännöt

Kansallisella tasolla

Tuomioistuimissa

Onko oikeuskäytännön julkaisemisesta annettu sitovia sääntöjä?

Kyllä

(henkilötiedot – laki 4624/19 ja yleinen tietosuoja-asetus (EU) 679/2016)

Kyllä

(henkilötiedot – laki 4624/19 ja yleinen tietosuoja-asetus (EU) 679/2016)

Korkein hallinto-oikeus ja korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Onko julkaistu koko oikeuskäytäntö vai ainoastaan valikoitu osa siitä?

– Korkein hallinto-oikeus: noin 80 % kaikista päätöksistä on jo julkaistu, ja loput julkaistaan vaiheittain.

– Korkein oikeus julkaisee koko oikeuskäytännön eli sekä rikos- että siviilioikeudelliset päätökset, lukuun ottamatta siviiliprosessilain 565 §:n mukaista menettelyä.

– Hallintotuomioistuimet: valikoitu osa julkaistaan

– Pireuksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ja muutoksenhakutuomioistuin:

valikoitu osa julkaistaan.

Jos kyseessä on valikoitu osa, mitkä ovat valintaperusteet?

– Korkein hallinto-oikeus: asian tärkeys

– Ateenan hallinnollinen muutoksenhakutuomioistuin: asian tärkeys

Korkein hallinto-oikeus

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko tuomioistuimen päätökset verkossa ilman tunnistetietoja (nimettöminä)?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Jos vastaus on kyllä, koskeeko se kaikkia päätöksiä?

Korkein hallinto-oikeus anonymisoi kaikki sen verkkosivustolla julkaistavat päätökset.

Kyllä

– lukuun ottamatta siviili­prosessilain 565 §:n mukaista menettelyä

Päätökset alkaen vuodesta

1990

2006

2017

Linkkejä

Korkein oikeus

Korkein hallinto-oikeus

Ateenan muutoksenhakutuomioistuin

Ateenan hallinnollinen muutoksenhakutuomioistuin

Ateenan ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin

Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

Päivitetty viimeksi: 14/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.