Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Korkein hallinto-oikeus (Symboulio tis Epikrateias)

Korkein oikeus (Areios Pagos, ylin tuomioistuin siviili- ja rikosoikeuden alalla)

Muut tuomioistuimet

Oikeuskäytäntö julkistetaan otsikoittain

Ei

Kyllä (kaikki vuosina 2008–2011 annetut rikostuomiot)

Ei

Korkeimman oikeuden rikosoikeudelliset tuomiot on luokiteltu otsikoittain vuodesta 2008 (täydellinen sarja vuoteen 2011). Tuomioihin pääsee siis tutustumaan kyseessä olevan tuomion otsikon mukaan. Siviili- ja rikosoikeudellisia tuomioita voi hakea julkaisunumeron perusteella.

Korkeimman hallinto-oikeuden ja Ateenan hallinnollisen muutoksenhakutuomioistuimen (Dioikitiko Efeteio Athinon) tuomioiden osalta otsikoittain luokiteltu oikeuskäytäntö on vain tuomarien käytettävissä.

Ateenan muutoksenhakutuomioistuin (Efeteio Athinon) ei julkaise siviili- eikä rikosoikeudellisia tuomioita verkossa. Siviilioikeudellisten päätösten numerot ja niiden tiivistelmät pannaan asiaomaisen viranomaisen verkkosivuille, mutta niitä ei luokitella. Rikosoikeudellisista tuomioista ei julkaista edes numeroa eikä tiivistelmää.

Esimerkkejä otsikoista

Petos, raiskaus, elatusmaksujen viivästyminen, lahjonta

Tiedostomuoto

Korkein hallinto-oikeus ja korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Asiakirja

Metadata

Asiakirja

Metadata

Mitä muita tiedostomuotoja käytetään?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (hallintotuomio­istuimet)

Ei

(muut tuomio­istuimet)

HTML (hallintotuomio­istuimet)

Ei

(muut tuomio­istuimet)
Jatkokäsittely

Korkein hallinto-oikeus

Korkein oikeus

Hallinto­tuomio­istuimet

Muut tuomio­istuimet

Onko saatavilla tietoa

muutoksenhausta?

Kyllä

Ei

Kyllä

Kyllä

siitä, onko asia yhä vireillä?

Kyllä

Ei

Kyllä

Kyllä

muutoksenhaun tuloksista?

Kyllä

Ei

Kyllä

– Ei

– Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: kyllä (alemman­tasoisia tuomioistui­mia koskevista muutoksen­hauista)

päätöksen peruuttamattomuudesta?

Kyllä

Ei

– Ateenan hallinto­tuomio­istuin: kyllä, jos ei ole kyse muutoksen­hausta

Ei

aiemmista jatkokäsittelyistä

jossakin muussa maan sisäisessä tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa…)?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

Ihmisoikeustuomioistuimessa?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Julkaisusäännöt

Kansallisella tasolla?

Tuomioistuimissa?

Onko oikeuskäytännön julkaisemisesta annettu sitovia sääntöjä?

Kyllä

(henkilötiedot – laki 2472/97, tietosuojaviran­omaisen lausunto 2/2006)

Ei

(jos on kyse virkakäytöstä)

Korkein hallinto-oikeus ja korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Onko julkaistu koko oikeuskäytäntö vai ainoastaan valikoitu osa siitä?

– Korkein hallinto-oikeus: valikoitu osa

– Korkein oikeus julkaisee koko oikeuskäytännön eli sekä rikos- että siviili­oikeu­delliset päätökset, lukuun ottamatta siviili­prosessilain 565 §:n mukaista menettelyä

– Ateenan hallinto­tuomio­istuin: valikoitu osa

Jos kyseessä on valikoitu osa,

mitkä ovat valintaperusteet?

– Korkein hallinto-oikeus: asian tärkeys

– Ateenan hallinto­tuomio­istuin: asian tärkeys

Korkein hallinto-oikeus

Korkein oikeus

Muut tuomio-istuimet

Julkaistaanko tuomioistuimen päätökset verkossa ilman tunnistetietoja (nimettöminä)?

Ei

Kyllä

Ei

Jos julkaistaan,

koskeeko se kaikkia päätöksiä?

Kyllä

– lukuun ottamatta siviili-prosessilain 565 §:n mukaista menettelyä

päätökset alkaen vuodesta

2007

Linkkejä:

Korkein oikeus

Korkein hallinto-oikeus

Ateenan muutoksenhakutuomioistuin

Ateenan hallinnollinen muutoksenhakutuomioistuin

Ateenan ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin

Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

Päivitetty viimeksi: 25/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.