Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päätösten julkistaminen / Otsikointi


Korkein hallinto-oikeus (Simvoulio tis Epikrateias)

Korkein oikeus (Areios Pagos), ylin tuomioistuin siviili- ja rikosoikeuden alalla)

Muut tuomioistuimet

Oikeuskäytäntö julkistetaan otsikoittain

Kyllä

(vuodesta 2018 alkaen tiivistelmät täysistunnon päätöksistä otsikoineen)

Kyllä

(vuodesta 2006 alkaen kaikki siviili- ja rikosoikeudelliset päätökset)

Kyllä

(korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivustolla julkaistaan tiivistelmät suurimpien hallintotuomioistuinten tuomioista)

Pieni osuus korkeimman oikeuden vuodesta 2006 alkaen antamista rikostuomioista on luokiteltu otsikoittain, ja niihin voi tehdä hakuja otsikon perusteella. Siviili- ja rikosoikeudellisia päätöksiä voi hakea julkaisunumeron perusteella.

Ateenan muutoksenhakutuomioistuin (Efeteio Athinon) ei julkaise siviili- eikä rikosoikeudellisia tuomioita verkossa. Siviilioikeudellisten päätösten numerot ja niiden tiivistelmät julkaistaan asiaomaisen viranomaisen verkkosivustolla, mutta niitä ei luokitella. Rikosoikeudellisista tuomioista ei julkaista numeroa eikä tiivistelmää.

Esimerkkejä otsikoista

Petos, raiskaus, elatusmaksujen viivästyminen, lahjonta

Tiedostomuodot


Korkein hallinto-oikeus ja korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Asiakirja

Metatiedot

Asiakirja

Metatiedot

Mitä muita tiedostomuotoja käytetään?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (hallintotuomioistuimet)

Ei

(muut tuomioistuimet)

HTML (hallintotuomioistuimet)

Ei

(muut tuomioistuimet)

Jatkokäsittely


Korkein hallinto-oikeus

Korkein oikeus

Hallintotuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tietoa muutoksenhausta?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

siitä, missä määrin asian käsittely on yhä kesken?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

muutoksenhaun tuloksista?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

– Ei

– Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: kyllä (alemmantasoisia tuomioistuimia koskevista muutoksenhauista)

päätöksen peruuttamattomuudesta?

Kyllä

Kyllä

– Ateenan muutoksenhakutuomioistuin: kyllä, jos ei ole kyse muutoksenhausta

Ei

jossakin muussa kansallisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa…)?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

Ihmisoikeustuomioistuimessa?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Julkaisusäännöt


Kansallisella tasolla?

Tuomioistuimissa?

Onko oikeuskäytännön julkaisemisesta annettu sitovia sääntöjä?

Kyllä

(henkilötiedot – laki 4624/19 ja yleinen tietosuoja-asetus (EU) 679/2016)

Kyllä

(henkilötiedot – laki 4624/19 ja yleinen tietosuoja-asetus (EU) 679/2016)


Korkein hallinto-oikeus ja korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Onko julkaistu koko oikeuskäytäntö vai ainoastaan valikoitu osa siitä?

– Korkein hallinto-oikeus: noin 80 % kaikista päätöksistä on jo julkaistu, ja loput julkaistaan vaiheittain

– Korkein oikeus julkaisee koko oikeuskäytännön eli sekä rikos- että siviilioikeudelliset päätökset, lukuun ottamatta siviiliprosessilain 565 §:n mukaista menettelyä

– Hallintotuomioistuimet: valikoitu osa julkaistaan

Jos kyseessä on valikoitu osa, mitkä ovat valintaperusteet?

– Korkein hallinto-oikeus: asian tärkeys

– Ateenan hallinnollinen muutoksenhakutuomioistuin: asian tärkeys


Korkein hallinto-oikeus (Simvoulio tis Epikrateias)

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko tuomioistuimen päätökset verkossa ilman tunnistetietoja (nimettöminä)?

Kyllä

Kyllä

Ei

Jos julkaistaan,

koskeeko se kaikkia päätöksiä?

Korkein hallinto-oikeus anonymisoi kaikki sen verkkosivustolla julkaistavat päätökset.

Kyllä

– lukuun ottamatta siviili­prosessilain 565 §:n mukaista menettelyä


päätökset alkaen vuodesta

1990

2006


Linkkejä

Korkein oikeus

Korkein hallinto-oikeus

Ateenan muutoksenhakutuomioistuin

Ateenan hallinnollinen muutoksenhakutuomioistuin

Ateenan ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin

Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

Päivitetty viimeksi: 09/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.