Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Italia

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Italian oikeuskäytäntöön ja siihen liittyvien tietokantojen kuvaus sekä linkkejä.

Sisällön tuottaja:
Italia

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Italian tuomioistuinjärjestelmä tarjoaa oikeuskäytäntöä koskevaa julkista tietoa eri verkkosivustoilla.

Tuomioistuinjärjestelmän ylin taso on Italian korkein oikeus Corte di Cassazione, jonka verkkosivuilla on erityisen runsaasti tietoa. Verkkosivut jakautuvat kahteen osaan.

Toinen osa on omistettu vireillä oleville riita- ja rikosasioille. Käyttö on Italian tietosuojalain mukaisesti rajattu nimetyille ja valtuutetuille lakimiehille, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn. Käyttö tapahtuu älykorttiin liitetyn voimassa olevan digitaalisen varmenteen avulla.

Toisen osan muodostaa Italgiure DB -järjestelmä, jota voidaan käyttää saman portaalin kautta. Se sisältää miljoonia asiakirjoja päättyneistä oikeudenkäynneistä (lähinnä tuomiot) sekä riita- että rikosasioissa. Tiedot ovat vapaasti oikeusjärjestelmän toimijoiden (tuomarien, syyttäjien, tuomioistuinten hallintovirkamiesten) käytettävissä, ja myös lakimiehet, yliopistot ja muut asianharrastajat voivat käyttää sitä pientä tilausmaksua vastaan.

Kaikkien yleisten tuomioistuinten ja muutoksenhakutuomioistuinten verkkosivuilla voi tutustua kirjaamoon rekisteröityihin tietoihin sekä riita-asioita koskevaan oikeuskäytäntöön ja sähköisiin asiakirjoihin.

Näihin tietoihin voivat tutustua oikeusministeriön sähköisten palvelujen portaalissa lakimiehet sekä tuomareita avustavat tuomioistuinten henkilöstön jäsenet ja ulkopuoliset asiantuntijat vahvan tunnistuksen avulla (älykortti, johon on yhdistetty kansallinen sähköinen palvelukortti).

Samalla tavoin on mahdollista tutustua myös rauhantuomarien kirjaamiin rekisteritietoihin.

Kirjaamojen sivustoilla oleviin anonymisoituihin tietoihin voi tutustua portaalissa ilman tunnistautumista.

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Luvallisia aiheita koskevia vireillä olevia oikeudenkäyntejä voi hakea asianosaisten nimillä tai asian numerolla, jolla ne on luetteloitu korkeimman oikeuden tai muun tuomioistuimen yleisrekisteriin.

Oikeuskäytäntöön voi tehdä hakuja myös tekstin, aiheen tai erityistietojen perusteella (kannepäivä, asianosaisen nimi).

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntöä koskevat asiakirjat ja tiedot ovat saatavilla pdf- ja html-muodoissa.

Tuomioistuimet

Italian korkein oikeus

Tietoja on saatavilla korkeimman oikeuden verkkosivuilla.

Yleiset tuomioistuimet

Ajantasainen linkkiluettelo yleisten tuomioistuinten verkkosivustoille on saatavilla oikeusministeriön verkkosivustolla.

Jatkokäsittelyt

Italian korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Tietoja saatavilla

siitä, onko asia edelleen vireillä

kyllä

kyllä

muutoksenhaun tuloksesta

kyllä

ei

tuomion lainvoimaisuudesta

kyllä

kyllä

Jos yksittäisellä tuomioistuimella tai muutoksenhakutuomioistuimella on verkkosivusto, siinä annetaan usein tietoja siitä, kuinka kanne tai takautumiskanne nostetaan tai kuinka tuomioon haetaan muutosta.

Oikeudelliset tietokannat

  1. Italgiure DB -tietokanta sisältää yksityiskohtaiset tiedot lukuisista, pääasiassa korkeimman oikeuden antamista tuomioista. Tietokannassa on yli 35 miljoonaa asiakirjaa (mm. säädöksiä ja otteita oikeuskirjallisuudesta).

Tietokantojen käyttö on edellä esitetyllä tavalla rajoitettua.

  1. Yleisten tuomioistuinten ja muutoksenhakutuomioistuinten oikeuskäytäntö on suurelta osin saatavilla oikeusministeriön sähköisten palvelujen portaalissa, kuten edellä on selostettu.
Päivitetty viimeksi: 18/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.