Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Latvia

Tässä osassa kerrotaan Latvian oikeuskäytännöstä

Sisällön tuottaja:
Latvia
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Oikeuskäytäntötietokanta on olennainen osa Latvian tuomioistuinportaalia (Latvijas Tiesu portāls). Se sisältää korkeimman oikeuden tuomiot aloittain ryhmiteltyinä.

Kaikki Latvian hallintotuomioistuinten antamat tuomiot on julkaistu tuomioistuinportaalissa 1. tammikuuta 2007 alkaen.

Portaalissa julkaistaan myös valikoima eri tuomioistuinten riita- ja rikosasioissa antamia tuomioita (varsinkin jos niillä saattaa olla yleisempää merkitystä).  Korkeimman oikeuden tuomioita julkaistaan myös korkeimman oikeuden omilla verkkosivuilla.

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Oikeuskäytäntötietokanta

Lietas numurs (Asian numero)

Lietas veids (Oikeudenala)

Datums
(Päivämäärä)

Atvērt kartīti (Avaa tiedot)

CXXXXXXXX

Civillietas        (Riita‑asia)

XXXX-XX-XX

Tēzes virsraksts: (Kanteen otsikko)

2. Galvenā tēze (Kanteen pääasiallinen sisältö)

3.  (Papildu tiesiskā informācija) (Täydentävät oikeudelliset tiedot)

Napsauttamalla ”Atvērt kartīti” pääsee tutustumaan tuomiota koskeviin tietoihin, jotka on jaettu kahteen osaan (perustiedot ja lisätiedot). Lisätietoihin sisältyvät mm. seuraavat:

  1. kanteen otsikko
  2. kanteen pääasiallinen sisältö
  3. tietoa tuomion perustana olevista säädöksistä, oikeusperiaatteista, oikeuskäytännöstä ja oikeuskirjallisuudesta
  4. tiivistelmä tuomiosta.

Tiedostomuoto

Tuomioistuinportaalin oikeuskäytäntötietokantaan tallennetut tuomiot ovat HTML-muodossa.

Muut tuomioistuinportaalissa julkaistut tuomiot  ovat PDF- tai DOC-muodossa.

Tuomioistuimet

Korkein oikeus

Korkeimman oikeuden tuomioita julkaistaan oikeuskäytäntötietokannassa ja korkeimman oikeuden verkkosivuilla.

Yleiset tuomioistuimet

Yleisten tuomioistuinten tuomioita julkaistaan tuomioistuinportaalissa.

Jatkokäsittelyt

Tietoa jatkokäsittelystä on saatavilla tuomioistuinportaalissa. Valitse hakuehto Tiesvedības gaita (Käsittelyn eteneminen) kohdasta E-pakalpojumi (sähköiset palvelut).

Syöttämällä asian numero saadaan seuraavat tiedot: tuomioistuin, tuomari, istuntoaikataulu, mahdolliset muutoksenhaut, muutoksenhakujen tulos ja tuomion mahdollinen kumoaminen.

Julkaisusäännöt

Jos asia käsitellään julkisessa istunnossa, tuomioistuimen päätös tai tuomio (joka sisältää johdanto-osan, asian kuvauksen, ratkaisun perustelut ja tuomiolauselman) on yleisesti saatavilla olevaa tietoa siitä alkaen, kun se on annettu.

Jos tuomioistuin ei anna päätöstä tai tuomiota (esimerkiksi kun asia käsitellään kokonaan kirjallisessa menettelyssä), ratkaisun katsotaan olevan yleisesti saatavilla olevaa tietoa siitä alkaen, kun se on vastaanotettu.

Jos asia käsitellään suljetussa istunnossa, mutta tuomioistuimen päätöksen tai tuomion johdanto-osa ja tuomiolauselma luetaan julkisessa istunnossa, nämä päätöksen tai tuomion osat katsotaan yleisesti saatavilla olevaksi tiedoksi, joka voidaan julkaista.

Valtioneuvoston asetuksen N:o 123 (annettiin 10. helmikuuta 2009 ja tuli voimaan 18. helmikuuta 2009) mukaan luonnollisten henkilöiden tietyt henkilötiedot on poistettava ennen tuomioistuimen päätöksen tai tuomion julkaisemista ja korvattava seuraavasti:

  1. Henkilön etu- ja sukunimi korvataan alkukirjaimilla.
  2. Henkilötunnus korvataan ilmaisulla ”henkilötunnus”.
  3. Kotiosoite korvataan ilmaisulla ”asuinpaikka”.
  4. Kiinteistön osoite korvataan ilmaisulla ”osoite”.
  5. Kiinteistörekisteriin merkityn kiinteistön tunnus korvataan ilmaisulla ”kiinteistötunnus”.
  6. Ajoneuvon rekisterinumero korvataan ilmaisulla ”rekisterinumero”.

Tuomioistuimen päätöksiin ja tuomioihin sisältyvät tiedot tuomarista, syyttäjästä sekä valantehneistä asianajajista, notaareista ja ulosottomiehistä julkaistaan.

Julkaistavat tuomiot ja päätökset valitsee korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöjaosto niiden merkittävyyden ja ajankohtaisuuden perusteella.

Päivitetty viimeksi: 30/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.