Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Hakutulokset esitetään seuraavasti:

Numero

Tuomioistuin

Vuosi

Asian tyyppi

Asian numero

Tuomari

Päätöksen päivämäärä

Käsittelyn tulos

riita-asia, rikosasia tai hallinto-oikeudellinen asia

etunimi, sukunimi ja tunnus

linkki päätökseen *.doc-tiedostona


Tiedostomuoto

Oikeustapaukset ovat saatavissa *.doc-tiedostoina.

Asianomaiset tuomioistuimet

Tietokantaan sisältyvät seuraavat tuomioistuimet:

 1. Korkein oikeus (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Muutoksenhakutuomioistuin (Apeliacinis teismas)
 3. Vilnan alioikeus (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Kaunasin alioikeus (Kauno apygardos teismas)
 5. Klaipedan alioikeus (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Panevezysin alioikeus (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Siauliain alioikeus (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Korkein hallinto-oikeus (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Vilnan alueellinen hallintotuomioistuin (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Kaunasin alueellinen hallintotuomioistuin (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Klaipedan alueellinen hallintotuomioistuin (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Siauliain alueellinen hallintotuomioistuin (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Panevezysin alueellinen hallintotuomioistuin (Panevėžio apygardos administracinis teismas).

Jatkokäsittelyt

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Onko tietoa saatavissa:

 • muutoksenhausta?

Ei

Ei

 • asian keskeneräisyydestä?

Ei

Ei

 • muutoksenhaun tuloksista?

Ei

Ei

 • päätöksen peruuttamattomuudesta?

Ei

Ei

 • jatkokäsittelyistä

toisessa kansallisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa…)?

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa?

ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Ei


Julkaisusäännöt

 • Tuomioistuinten päätökset julkaistaan vuonna 2005 annetun tuomioistuinneuvoston asetuksen N:o 13P-378 PDF (148 Kb) lt mukaisesti.
 • Päätökset julkaistaan kokonaisuudessaan siten, että henkilötiedot on poistettu.
Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.