Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Luxemburg

Tällä sivulla annetaan tietoja Luxemburgin oikeuskäytännöstä.

Sisällön tuottaja:
Luxemburg
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Verkkosivuilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Päätökset julkistetaan internetissä antopäivän ja numeron perusteella.

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntö on saatavilla Word- tai pdf-muodossa.

Tuomioistuimet

Oikeusministeriön internetsivustolla on perustuslakituomioistuimen (Cour constitutionnelle) sivu, jonka kautta on saatavilla luettelo perustuslakituomioistuimen päätöksistä.

Luxemburgin korkeimman hallinto-oikeuden (Cour administrative) ja ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen (Tribunal administratif) internetsivustolla on myös tietokanta, joka sisältää näiden tuomioistuinten päätöksiä.

Oikeushallinnon internetsivustolla voi tutustua perustuslakituomioistuimen, kassaatiotuomioistuimen (Cour de cassation) ja hallintotuomioistuinten tuomioihin (tunnistetiedot poistettu).

Jatkokäsittelyt

Tietoja on saatavilla myös seuraavista aiheista:

  • muutoksenhaku
  • asian käsittelyvaihe
  • muutoksenhaun tulos
  • annettujen tuomioiden peruuttamattomuus
  • jatkokäsittelyt perustuslakituomioistuimessa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja hallintotuomioistuimessa.

Korkeimman oikeuden, perustuslakituomioistuimen, korkeimman hallinto-oikeuden ja ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen oikeuskäytäntö julkaistaan kokonaisuudessaan Luxemburgin oikeusportaalissa ja hallintotuomioistuinten internetsivustolla.

Julkaisusäännöt

Perustuslakiin liittyvät asiat julkaistaan Luxemburgin virallisessa lehdessä (Mémorial).

Linkkejä

Hallintotuomioistuimet

Oikeusministeriö

Luxemburgin oikeusportaali

Päivitetty viimeksi: 10/06/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.