Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Luxemburg

Tällä sivulla on tietoja Luxemburgin oikeuskäytännöstä.

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

Verkossa saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätökset julkistetaan internetissä antopäivän ja numeron perusteella.

Tiedostomuoto

Oikeustapaukset ovat saatavissa PDF-muodossa.

Asianomaiset tuomioistuimet

Oikeusministeriön internetsivustolla on perustuslakituomioistuimen (Cour Constitutionnelle) sivu, jonka kautta on saatavilla luettelo perustuslakituomioistuimen päätöksistä.

Luxemburgin korkeimman hallinto-oikeuden (Cour administrative) ja ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen (Tribunal administratif) yhteisellä internetsivustolla on myös tietokanta, joka sisältää näiden tuomioistuinten päätöksiä.

Oikeushallinnon internetsivustolla voi tutustua perustuslakituomioistuimen, kassaatiotuomioistuimen (Cour de cassation) ja hallintotuomioistuinten tuomioihin (tunnistetiedot poistettu).

Muut menettelyt

Tietoja on saatavilla myös seuraavista aiheista:

  • muutoksenhaku
  • asian käsittelyvaihe (esimerkiksi: vireillä);
  • muutoksenhaun tulos
  • annettujen tuomioiden peruuttamattomuus
  • jatkokäsittelyt perustuslakituomioistuimessa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja hallintotuomioistuimessa.

Korkeimman oikeuden, perustuslakituomioistuimen, korkeimman hallinto-oikeuden ja ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen oikeuskäytäntö julkaistaan kokonaisuudessaan Luxemburgin oikeusportaalissa ja hallintotuomioistuinten internetsivustolla.

Julkaisusäännöt

Perustuslakiin liittyvät asiat julkaistaan Luxemburgin virallisessa lehdessäMémorial»).

Linkkejä

Hallintotuomioistuimet

Oikeusministeriö

Luxemburgin oikeusportaali

Päivitetty viimeksi: 19/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.