Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Malta

Tällä sivulla on tietoa Maltan oikeuskäytännöstä.

Sisällön tuottaja:
Malta

Oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Avainsanoja ei aina merkitä oikeustapauksen otsikko-osaan, mutta merkittäviksi katsotut tuomiot liitetään avainsanojen avulla hakemistoon (osa tuomioistuimissa käytettävää oikeustapaustietokantaa). Kuhunkin tietueeseen on liitetty esimerkiksi muutamia avainsanoja ja tuomion tiivistelmä.

Kaikissa tuomioistuinratkaisuissa käytetään samaa mallia, johon kuuluu valtion vaakuna, oikeusaste, tuomioistuimen nimi, istunnon päivämäärä, tapauksen viitenumero, asianosaiset (A vastaan B) ja varsinaisen tuomion teksti. Myös fontti ja ylä- ja alatunnisteet asetetaan mallin mukaisesti.

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntö on saatavilla pdf-tiedostoina.

Jatkokäsittelyt

Korkein oikeusaste

Muut oikeusasteet

Onko tietoa saatavissa

  • muutoksenhausta?

Kyllä

Kyllä

  • asian käsittelyn etenemisestä?

Kyllä

Kyllä

  • muutoksenhaun tuloksista?

Kyllä

Kyllä

  • päätöksen peruuttamattomuudesta?

Kyllä

Kyllä

  • jatkokäsittelyistä

  – maan muissa tuomioistuimissa (perustuslakituomioistuin)?

  – Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa?

  – ihmisoikeustuomioistuimessa?

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Ei


Julkaisusäännöt

... valtakunnallisesti?

... tuomioistuimissa?

Onko oikeuskäytännön julkaisemisesta annettu sitovat säännöt...

Kyllä

Kyllä


Nykysääntöjen mukaan ratkaisut on julkaistava, mutta julkaisuvälinettä ei ole määritetty.

Maltalla julkaistaan oikeuskäytäntö kokonaisuudessaan.

Kaikki perhetuomioistuimen tuomiot julkaistaan nimettöminä. Lisäksi jos istuva tuomari määrää, ettei asianosaisten tai syytetyn nimeä saa julkistaa, tuomio julkaistaan nimettöminä.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.