Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.
Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Pohjois-Irlanti

Tässä jaksossa kuvaillaan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytäntöä lähinnä Pohjois-Irlannin oikeudenkäyttöalueen kannalta. Kuvauksessa keskitytään yleisön käytettävissä olevista tietokannoista saatavaan oikeuskäytäntöön.

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

Pohjois-Irlannissa saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Suuri osa Pohjois-Irlannin oikeudenkäyttöalueen tuomioistuinten oikeuskäytännöstä on yleisön saatavilla.

Oikeuskäytäntöä julkaistaan rikostuomioistuimen (Crown Court), ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court), alemman asteen muutoksenhakutuomioistuimen (Court of Appeal) ja Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimman oikeuden (Supreme Court) osalta.

Perheoikeutta koskevat päätökset ja jotkin rikosoikeutta koskevat päätökset saatetaan julkaista nimettöminä.

Pohjois-Irlannissa oikeuskäytäntöä on julkaistu vuodesta 1999. Oikeuskäytännön julkaisemiseen kuluva aika vaihtelee 24 tunnista kahteen viikkoon tuomion antamisesta.

Oikeudelliset tietokannat

Pohjois-Irlannin oikeusvirasto on julkaissut verkkosivuillaan Crown Courtin, High Courtin ja Court of Appealin tuomiot vuodesta 1999 lähtien. Tuomioiden hakeminen tietokannasta on maksutonta.

Parlamentin ylähuoneen muutoksenhakuvaliokunnan päätökset ovat saatavissa ajalta 14.11.1996–30.7.2009. Tämän valiokunnan korvasi lokakuussa 2009 korkein oikeus, jonka tuomiot ovat saatavilla sen omilla verkkosivuilla. Tuomioiden hakeminen tietokannasta on maksutonta.

Käytettävissä on suuri määrä kansallisia oikeudellisia tietolähteitä ja tietokantoja.

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin oikeudellisten tietojen instituutti Bailii (British and Irish Legal Information Institute) ylläpitää tietokantaa, jossa on Crown Courtin, High Courtin Chancery-jaoston, perhejaoston ja Queen’s Bench ‑jaoston, High Courtin Master-tuomareiden sekä Court of Appealin päätöksiä marraskuusta 1998 sekä parlamentin ylähuoneen tuomioita vuodesta 1838 alkaen. Tuomioiden hakeminen tietokannasta on maksutonta.

Bailiin verkkosivuilla julkaistaan myös tietoja useiden Yhdistyneen kuningaskunnan muiden tuomioistuinten ja oikeudellisten elinten päätöksistä:

 • Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber): toisen asteen hallintotuomioistuin, hallintovalitusjaosto
 • Upper Tribunal (Finance and Tax): toisen asteen hallintotuomioistuin, vero- ja varallisuusjaosto
 • Upper Tribunal (Lands Chamber): toisen asteen hallintotuomioistuin, kiinteistöjaosto
 • First-tier Tribunal (Health, Education and Social Care Chamber): ensimmäisen asteen hallintotuomioistuin, terveydenhoito-, koulutus- ja sosiaaliturvajaosto
 • First-tier Tribunal (Tax): ensimmäisen asteen hallintotuomioistuin, verojaosto
 • UK Competition Appeals Tribunal: kilpailuasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • Nominet UK Dispute Resolution Service: riitojenratkaisuelin
 • Special Immigrations Appeals Commission: erityismuutoksenhakuelin maahanmuuttoasioissa
 • UK Employment Appeal Tribunal: työllisyysasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • UK Financial Services and Markets Tribunals: rahoituspalvelu- ja rahoitusmarkkina-asioiden muutoksenhakutuomioistuimet
 • UK Asylum and Immigration Tribunal: turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • UK Information Tribunal including the National Security Appeals Panel: tietoturva-asioiden muutoksenhakutuomioistuin ja kansallista turvallisuutta käsittelevä muutoksenhakulautakunta
 • UK Special Commissioners of Income Tax tuloveroja käsittelevien asiamiesten toimisto
 • UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions: sosiaaliturvaa ja elatusapua käsittelevien asiamiesten toimisto
 • UK VAT & Duties Tribunals Decisions: arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevät muutoksenhakutuomioistumet

1. tulliasioita koskevat tuomiot

2. valmisteveroa koskevat tuomiot

3. vakuutusmaksuveroa koskevat tuomiot

4. kaatopaikkaveroa koskevat tuomiot.

Linkkejä

Bailii

House of Lords

Bailiin tietokannat

House of Lords

Korkeimman oikeuden verkkosivut

Pohjois-Irlannin oikeusvirasto

Päivitetty viimeksi: 16/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.