Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Oikeustapaukset otsikoidaan

 • Perustuslakituomioistuin (Trybunał Konstytucyjny)
 • korkein hallinto-oikeus (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • korkein oikeus (Sąd Najwyższy; seuraavien neljän osaston antamat tuomiot)
  • rikosasioiden osasto
  • siviiliasioiden osasto
  • työoikeuden, sosiaaliturva-asioiden ja julkisoikeudellisten asioiden osasto
  • sotilasasioiden osasto

-


Esimerkkejä otsikoinnista

Perustuslakituomioistuin – Yhteisön tuki yksityisen sairaanhoito-oppilaitoksen toiminnalle.

Selitys

Ratkaisu 2008-12-18, numero K 19/07

Päätöksen tyyppi (tuomio/päätös/...), päiväys ja tapauksen viitenumero

Yhteisön tuki yksityisen sairaanhoito-oppilaitoksen toiminnalle.

Otsikko

Z.U. 2008 / 10A / 182

Julkaistu perustuslakituomioistuimen virallisessa oikeustapauskokoelmassa, jota julkaisee tuomioistuimen kanslia

Dz. U. 2008.235.1618, 2008-12-30

Julkaistu säädöskokoelmassa

Linkit tuomioihin, jotka saatavissa MS WORD - ja PDF-tiedostoina


Korkein hallinto-oikeus

2009-04-07

Tuomio on peruuttamaton

Jättöpäivä

2007-09-10

Tuomioistuimen nimi

Korkein hallinto-oikeus (Naczelny Sąd Administracyjny)

Tuomarien nimet

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Tunnus ja kuvaus:

6110 ALV

Avainsanat:

Verotusmenettely

ALV

Asiaan liittyvät tapaukset:

I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Vastaaja:

Veroviraston johtaja

Sisältö:

Valituksen kohteena oleva tuomio mitätöidään ja asia siirretään alueelliseen hallintotuomioistuimeen uudelleen käsiteltäväksi.

Viittaukset lakiin:

Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 70 § 1, 108 § 2 (2 a), 116 § 1, 118 § 1, 127 §, 151 §, 152 §, 187 §, 188 §, 191 §
Verotusmenettelystä 29. elokuuta 1997 annettu laki (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 141 § 4, 145 § 1 (1 c), 151 §
Hallintotuomioistuinten menettelystä 30. elokuuta 2002 annettu laki (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Dz.U. 1934 nr 93 poz 836 1 §, 2 §, 4 §, 20 §
Oikeuskäsittelyn kokoonpanosta 24. lokakuuta 1934 annettu Puolan tasavallan presidentin asetus (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem).


Tiedostomuoto

 • Perustuslakituomioistuin (Trybunał Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • Korkein hallinto-oikeus (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
 • Korkein oikeus (Sąd Najwyższy) – PDF

Jatkokäsittelyt

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Onko tietoa saatavissa...
– muutoksenhausta?

Kyllä, perustuslakituomioistuimessa.

Kaikki korkeimpien oikeuksien tuomiot johtuvat muutoksenhausta.

Tietoa ei saatavissa.

– asian keskeneräisyydestä?

Kyllä, perustuslakituomioistuimessa.

Korkeimpaan oikeuteen valitetaan tuomion sisällön perusteella.

Tietoa ei saatavissa.

– muutoksenhaun tuloksista?

Kyllä

Tietoa ei saatavissa.

– päätöksen peruuttamattomuudesta?

Kyllä, perustuslakituomioistuimessa.

Kyllä, jos asian käsittelee korkein hallinto-oikeus.

Päätös tehdään tuomion sisällön perusteella.

Tietoa ei saatavissa.

Onko asiaa käsitelty aiemmin...
– toisessa kansallisessa tuomioistuimessa:

– perustuslakituomioistuimessa?

– kansainvälisessä tuomioistuimessa:

– Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa?

– ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Tietoa ei saatavissa.


Alueellisten hallintotuomioistuinten (ensimmäinen oikeusaste) ja korkeimman hallinto-oikeuden (toinen oikeusaste) tuomiot ovat saatavissa verkkosivustolla. Yhteen liittyvien tuomioiden välillä on linkit.

Julkaisusäännöt

Puolassa oikeuskäytännön julkaisemisesta on annettu velvoittavat säännöt. Niitä sovelletaan

 • Perustuslakituomioistuimeen (Trybunał Konstytucyjny), jonka oikeuskäytäntö julkaistaan kokonaisuudessaan
 • korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Naczelny Sąd Administracyjny), jonka oikeuskäytäntö julkaistaan kokonaisuudessaan
 • korkeimpaan oikeuteen (Sąd Najwyższy), jonka oikeuskäytäntö julkaistaan valikoiduin osin.

Korkeimman oikeuden (Sąd Najwyższy) julkaisuvelvoitteet on asetettu korkeimmasta oikeudesta 23. marraskuuta 2002 annetun lain 7 §:ssä (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Korkeimman oikeuden ohjesäännön mukaan lehdistöpäällikkö ja tuomarin avustajakunta vastaavat julkaisemisesta.

Perustuslakituomioistuimen (Trybunał Konstytucyjny) oikeustapausten julkaisemisesta on säädetty Puolan perustuslain 190 §:ssä.

Tuomio julkaistaan verkkosivustolla kokonaisuudessaan heti, kun tuomarit ovat allekirjoittaneet perustelut.

Hallintotuomioistuinten organisaatiosta annetun lain 42 §:ssä (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) asetetaan julkaisuvelvollisuus, joka koskee korkeimman hallinto-oikeuden presidenttiä (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). Tarkemmat säännöt on määritetty korkeimman hallinto-oikeuden presidentin määräyksessä, jossa vaaditaan myös, että on perustettava hallintotuomioistuimissa käsiteltyjen asioiden keskitetty tuomiotietokanta ja että tuomiot on annettava saataville verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 10/12/2012

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.