Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Romania

Tällä sivulla luodaan yleiskatsaus Romanian oikeuskäytäntöön.

Sisällön tuottaja:
Romania

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Romanian oikeuskäytäntöön voi tutustua korkeimman oikeuden (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) verkkosivuilla.

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen verkkosivuilla julkaistaan kahdenlaisia tuomioita:

1. Yhteenveto tuomiosta sekä otsikot. Malli sisältää seuraavat tiedot:

 • avainsanat
 • yhteenveto oikeudenaloista
 • aakkosellinen hakemisto
 • päätöksessä sovellettu lainsäädäntö (tekstin ja pykälien numero sekä vuosi)
 • tiivistelmä tuomiosta (luonnollisten henkilöiden nimiä ei mainita, myöskään osapuolten nimiä ja henkilötietoja tai tuomareiden nimiä ei mainita).

2. Nimetön tuomio ilman otsikkoja (toisin kuin tuomion tiivistelmän kohdalla). Haut voidaan tehdä seitsemällä hakuperusteella:

 • yksittäiset avainsanat
 • ilmaisu
 • ala
 • tuomion numero
 • tuomion vuosi
 • asian numero
 • asian vuosi.

Yksityisoikeuden alan otsikko

Seuraavassa annetaan esimerkki yksityisoikeuden alan otsikosta:

 • Tavaramerkkioikeuden menettäminen. Tavaramerkin käyttämättä jättämiselle asetetun viiden vuoden määräajan laskeminen. Toimenpiteen ennenaikaisuudesta esitetty vastalause.
 • Sisältö koskee seuraavia oikeudenaloja: Yksityisoikeus. Immateriaalioikeus. Tavaramerkkioikeus.
 • Aakkosellinen hakemisto: tavaramerkkioikeuden menettäminen.
 • Käyttöoikeuden päättymiselle asetettu määräaika.
 • Toimenpiteen ennenaikaisuus.
 • Vuonna 1998 annetun lain nro 84 45 §:n 1 momentin a kohta.

Rikosoikeuden alan otsikko

Seuraavassa annetaan esimerkki rikosoikeuden alan otsikosta:

 • Korkeimman oikeuden toimivalta. Toimivalta henkilön aseman mukaan. Toimivalta tilanteessa, jossa vastaajan oikeudellinen asema muuttuu.
 • Sisältö koskee seuraavia oikeudenaloja: Rikosprosessilaki. Yleinen osa. Toimivalta. Toimivalta asian ja henkilön mukaan.
 • Aakkosellinen hakemisto: rikosprosessilaki.
 • Korkeimman oikeuden toimivalta
 • Toimivalta tilanteessa, jossa vastaajan oikeudellinen asema muuttuu.
 • Rikosprosessilain 29 §:n 1 momentti, 40 §.

Tuomioistuinportaalin otsikko

Seuraavassa annetaan esimerkki Romanian tuomioistuinportaalin otsikosta:

 • Otsikko: Ennaltaehkäisevä pidätys. Vastaajan ennaltaehkäisevän pidätyksen lainmukainen päättyminen.
 • Tyyppi: Päätös
 • Numero: 55
 • Päivämäärä: 1.7.2004
 • Ala: Rikos- ja siviiliprosessi (muutoksenhaku, toimivalta ym.)
 • Toimielin (kyseinen tuomioistuin): Alba Iulian muutoksenhakutuomioistuin, rikososasto

Tiedostomuoto

Korkeimman oikeuden sekä muiden tuomioistuinten asiakirjat ovat saatavilla html-muodossa.

Asianomaiset tuomioistuimet

Asianomaisia tuomioistuimia ovat korkein oikeus sekä yleiset tuomioistuimet.

Jatkokäsittelyt


Ylimmät oikeusasteet

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tietoa muutoksenhausta?

-

Kyllä

siitä, onko asia yhä vireillä?

-

Kyllä

muutoksenhaun tuloksista?

-

Epäsuorasti. Edellyttää hakua muutoksenhakuvaiheessa olevista asioista.

päätöksen lopullisuudesta?

Korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen päätöksen lopullisuudesta on saatavilla tietoa.

Kyllä

jatkokäsittelystä

muissa kansallisissa tuomioistuimissa (esim. perustuslakituomioistuimessa)?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

ihmisoikeustuomioistuimessa?

-

Kyllä

Yleisten tuomioistuinten osalta tuomioistuinportaalista on saatavilla tietoa seuraavista seikoista: asian käsittelyn eteneminen (vireillä, muutosta haettu ym.), osapuolet, kuulemiset, tehdyt muutoksenhaut ja julkaistut haasteet (uusi toiminto). Asiakirjoja voi hakea tuomioistuinportaalin yleisellä hakutoiminnolla (uusi toiminto). Päätöksistä julkaistut yhteenvedot voivat sisältää tietoja päätöksen lopullisuudesta ja mahdollisesta jatkokäsittelystä muissa Romanian tuomioistuimissa (perustuslakituomioistuimessa).

Julkaisusäännöt

Korkein oikeus

Romanian korkeimman oikeuden oikeuskäytännöstä julkaistaan vain osa. Valinta tehdään käsiteltävien asioiden ja tehtyjen päätösten merkityksen ja erityispiirteiden perusteella.

Korkeimman oikeuden julkaisuja päivitetään kuukausittain. Niitä on saatavilla vuodesta 2002 alkaen.

Muut Romanian tuomioistuimet

Romanian muiden tuomioistuinten päätöksistä julkaistaan vain merkityksen ja erityisluonteen mukaan valittu osa. Valinnan tekevät tuomioistuimet.

Romanian muiden tuomioistuinten julkaisuja päivitetään kuukausittain, ja niitä on saatavilla vuodesta 2004 alkaen.

Päivitetty viimeksi: 18/12/2013

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.